Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány

Bemutatkozás

Szigetszentmiklós a főváros agglomerációs övezetében, Budapest központjától 20 km távolságra, Csepel-szigeten helyezkedik el. Szigetszentmiklós elsősorban Budapest közelségének, valamint az idetelepült ipari létesítményeknek köszönheti várossá fejlődését.
A

1986. január 1-jén vált várossá. A népesség összlétszáma a 2008-as adatok alapján 32.800 fő. Az országos tendenciáktól eltérően többségben van a fiatal és a középkorú lakosság.

A település szerkezetére jellemző a három részre való tagozódás: az új típusú lakótelepi rész, a társasházas építkezés és a falusias jellegű magánházak.

Az elmúlt évtizedekben nagy fejlődésen ment keresztül ez az ifjú város: felépült 5 új temploma, utak, járdák, közterek készültek, teljes a víz és földgáz ellátottság, az egész várost átölelő telefonhálózat kiépítése megtörtént. Szépreményű, impozáns városfejlesztési tervek készülnek, melyek közül kiemelkedik a 24 tantermes általános iskola, zeneiskola, 6 foglalkoztató termes óvoda sport- és rendezvénycsarnok folyamatban lévő projektje.

A városban évről-évre gazdagabb a társadalmi élet, amely jól érzékelhető intézményeinek fejlődésében, civil és sportszervezeteinek megsokasodásában.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2003-ban csatlakozott az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez és megalapította  a Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítványt, melynek székhelye a Polgármesteri Hivatal (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) A Közalapítvány a tevékenysége során a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. §. /1/ bekezdésében megfogalmazott közfeladatok részét látja el. „A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, az épített és természeti környezet védelme, …a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Működési területe: Szigetszentmiklós Város és környéke.

A három általános iskolában 2300 főt meghaladó a tanulók száma. A településen középiskolai oktatásban több mint 1100 tanuló vesz részt. A középiskola elvégzése után lehetőség van helyben különböző szakmai képzéseken való részvételre. Az iskolák nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek idegen nyelvi oktatására és az egészséges életmódra való nevelésre, a sportéletre.

A társadalmi kihívásokhoz illeszkedve több intézményben folyik felnőttoktatás.

A város közösségi életét jelentősen befolyásoló, alakító intézmény a Városi Könyvtár és a Közművelődési Intézményhálózat, amelyben több civil és társadalmi szervezet is helyet kapott. A Városi Galériában helyi és országos hírű művészek alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők.

A Szabacsi nap  a település összetartozását jelképező hagyományőrző eseménye. Szigetszentmiklós legősibb, István király idejéből származó település részén, Szabacson rendezik meg.

A város történelmi emlékeit őrzi a Helytörténeti Gyűjtemény és az Ádám Jenő Emlékház. Egyetlen ipartörténeti műemléke a városnak a Lakihegyi Rádió-adótorony, amely érdekes rácsos tartórendszerével, 314 méter magasságával a század első felének bravúros technikai újdonsága volt Európában.

Az idegenforgalmi és turisztikai élet fellendülése jellemző a városra az önkormányzat 7 országgal kötött testvérszerződést. Az iskolák az idegen nyelvek gyakorlásához szintén több külföldi kapcsolatot ápolnak.

Szigetszentmiklósnak ma is nagy vonzereje a Ráckevei (Soroksári)-Duna. Ez a nádasokkal benőtt parti nyaralóhely kedvelt a horgászok és a vízi sportolók körében. Itt gyönyörködhetünk a természet csodáiban. A természetvédők harcos kiállása eredményeképpen a közeli úszólápon még ritka orchideafajok is élnek.

A Duna vizének minőségét szakemberek folyamatosan ellenőrzik. Az ún. RSD projekt megvalósulása jóvoltából  a Kis-Duna mentének csatornázása, valamint a Bucka városrész szennyvízcsatornázása eredményeként – mérések szerint – a 2010-es évek elején a Kis-Dunában ismét lehetséges lesz a fürdőzés, ami új távlatokat nyithat a város turisztikai életében.

A Budapestet megkerülő M0-s autóút meghosszabbításával lényegesen javult Szigetszentmiklós közúti megközelíthetősége.  Az autóút mellett közművesített ipari, vállalkozói területet van kialakítva. Az önkormányzat által kidolgozott kedvező adózási feltételek egyre több nagyvállalkozást vonzanak a városba. A terület egy részét már birtokba vették, eddig főként olasz és német érdekeltségű cégek telepedtek le. 

A külföldi tőke megjelenése nem csupán új munkahelyet teremt a miklósiak és a környező településeken élők számára, hanem új lendületet is adhat Szigetszentmiklós további fejlődéséhez.

Városunk a Csepel-szigeti kistérség meghatározó városa lett, melynek lakói szívesen látják az idelátogató vendégeket.