Soproni Tagszervezet

Bemutatkozás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évben csatlakozott az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületéhez.

A helyi szervezetet dr. Simon István alpolgármester képviseli, a koordinációs feladatokat Joós Bernadett, a Soproni Szociális Intézmény igazgatóhelyettese és egyben szakmai vezetője látja el. 

Célunk a város lakosságának körében a környezettudatos magatartás kialakítása, a környezetért felelős életvitel elősegítése, az elsődleges prevenció szorgalmazása.

Munkánkat a WHO ajánlásainak figyelembe vételével, Sopron MJV Közgyűlése által elfogadott alapdokumentumokban /Helyi rendeletek, Környezetvédelmi program, Hulladékgazdálkodási terv, Integrált városfejlesztési stratégia stb/ megfogalmazott rövid és hosszú távú célok elérése érdekében végezzük.

Fő tevékenységi körünk:

-         egészségfejlesztési programok szervezése, támogatása, az egészséggel kapcsolatos jeles napok megünneplése,

-         környezeti nevelés erősítése a helyi közösségben,

-         természet és környezetvédő akcióprogramok szervezése, 

-         fizikai aktivitás népszerűsítése, a sport és szabadidős tevékenységek végzéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések elősegítése,

-         helyes fogyasztói szokások kialakítása.