ÚTMUTATÓ

A települési környezetvédelmi/környezet-egészségügyi akcióprogramok kidolgozásához

 

A környezetvédelmi, környezet-egészségügyi szempontok nemzetközi és hazai gyakorlatban való érvényesítésének szakmai és társadalmi igénye egyre erősebben jelentkezik. Ezt jól mutatják az utóbbi évtizedben elfogadott törvények, programok és a megvalósítást támogató hazai és nemzetközi pályázati rendszerek prioritásai is. A környezetvédelmi, környezet-egészségügyi kérdések jogi szabályozási, műszaki/technológiai, gazdasági/finanszírozási és társadalmi összefüggésein belül két kérdéskör érdemel fokozott figyelmet, ezek:
§ a gyakorlati megvalósítás területe,
§ a megfelelő szakmai és kommunikációs módszerek köre.

Figyelemmel e két kérdéskör jelentőségére, mind az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodájában, mind a nemzeti programok megtervezése majd végrehajtása során felmerült a környezet-egészségügyi akcióprogramok és egy másik Egészségügyi Világszervezeti program az Egészséges Városok program együttműködésének igénye és lehetősége.
A magyarországi munka során az Egészséges Városok települési, önkormányzati tapasztalataira építve alakult meg a NEKAP Nemzeti Bizottságának Önkormányzati Munkacsoportja és valósult meg a két program szoros együttműködése.

A NEKAP Önkormányzati Munkacsoportja által kimunkált ÚTMUTATÓ döntően a Helyi Környezet-egészségügyi Akcióprogramok (HEKAP) megalapozására és nemzetközi gyakorlatban is követett kidolgozási, egyeztetési, elfogadási folyamatra helyezte a hangsúlyt.