KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL

a helyi egészségfejlesztésben és a fenntartható fejlődésben

 

Miről szól a közösségi részvétel? Miért fontos? Hogyan valósul meg? Mi működik és mi nem? Ez csak néhány kérdés azok közül, melyek a Local Agenda 21-ben, az Egészséges Városok programban és egyéb várostervezési, megújító és fejlesztő kezdeményezésekben résztvevő emberekben felmerültek.

A jelen dokumentumot úgy tervezték, hogy választ adjon ezen kérdésekre, valamint forrást nyújtson a helyi önkormányzatoknál, egészségügyi hatóságoknál és egyéb helyi szervezeteknél dolgozóknak, akik a közösségi részvétel folyamatára programokat kívánnak elindítani, illetve továbbfejleszteni. A könyv az Európai Fenntartható Fejlődés és Egészség Sorozat részét képezi, egy nemzetközi munkacsoport: a Multi-city Action Plan (Tematikus városközi együttműködés) on Health and Local Agenda 21munkájának eredménye. Kifejezi az európai és Európán kívüli népegészségügyi dolgozók, várostervezők, építészek, környezet-egészségügyi, egészségügyi szakemberek, hivatalnokok és politikusok közösségi részvétel terén nyert tapasztalatainak és ismereteinek különféleségét, és nagymértékben felhasználja az Egészséges Városok és a Local Agenda 21 programokban dolgozó emberek tapasztalatát.

A közösségi részvétellel kapcsolatban már meglehetősen gazdag irodalom jelent meg, de egyre több információ és forrás érhető el az interneten keresztül is. A dokumentumban megtalálhatók a legfőbb források, a hasznos internetes oldalak és elérhetőségek további információkhoz. Emellett az adott témákhoz kapcsolódóan az internetes oldalak és kapcsolatok (linkek) címei a dokumentumban végig megtalálhatók.

Jelen dokumentumnak az a célja, hogy kiegészítve az eddig leírtakat azzal, hogy egy átfogó gyakorlati útmutatót nyújt, ami önmagában is értékes, valamint azzal, hogy a további információk és útmutatások forrását is megjelöli. Felvázolja az egészségfejlesztés és a fenntartható fejlődés tartalmát, áttekinti, hogy mi a közösségi részvétel, miért fontos és hogyan lehet hasznosan és stratégiailag alkalmazni, valamint a leghasznosabb módszerek összegzésével eszköztárat biztosít, és lehetőséget ad a kritikai észrevételekre.

Letölthető:
Közösségi részvétel a helyi egészségfejlesztésben és a fenntartható fejlődésben PDF 406 Kbyte