ÉVKÖNYV 2000

Zárszó

 

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosainak 2000. évi tevékenységét elemező értékelési rendszer zárszavaként fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az értékelés során nem a tagvárosok helyi programjainak hatékonyságát, számát, vagy az egyéb jellemzőit kívántuk egymással összehasonlítani, mivel nem valamiféle rosszul értelmezett versengés, vagy versenyeztetés generálása volt a cél. Sokkal inkább azzal a szándékkal végeztük ezt a munkát, hogy a szövetség országos szintű működéséről, annak erősségeiről és esetleges gyengeségeiről koherens képet kapjunk. Reményeink szerint azonban egyúttal rámutattunk azokra a pontokra is, amelyek mentén a helyi programokban résztvevő munkatársak a saját tevékenységük és helyzetük értékelést elvégezhetik, akár a konkrét akciók esetében, akár az éves tevékenységről történő számvetés alkalmával.

 

Ugyanakkor a jelenleg már rendelkezésre álló eredmények a közeli jövőben is érzékelhető segítséget jelentenek a szövetségi munka tervezését és megvalósítását illetően, mivel a feltárt problématerületekre reagáló képzések, tréningek, és egyéb szakmai segítségnyújtási módozatok szervezése, kidolgozás folyamatban van. Ezáltal egyben segítséget is nyújt a szövetség részére a következő év(ek) prioritásainak és az ezekhez kapcsolódó feladatok megfogalmazásában, ajánlásában, illetve a tagvárosok részére azok hatékony megvalósításához.

A most befejeződött munka további jelentősége lehet, hogy ilyen jellegű kutatás illetve értékelés rendszer alkalmazásáról más országos szövetség esetében nincs tudomásunk, ezért modellértékűnek is tekinthető. Mindazonáltal, ahogy azt a bevezetőben is említettük, maga az értékelő rendszer is még a kipróbálás szakaszában van, így a jelenlegi tapasztalatok birtokában a továbbfejlesztés lehetősége is megteremtődik. Annál is inkább, mivel az értékelés során feltárultak olyan területek, amelyek további elmélyítő kutatásokat igényelnek, ezzel is segítve a későbbi eredményesebb működést, mind hely, mind szövetségi szinten. Ugyanakkor a kézzelfogható eredmények felmutatásával reprezentálható formában jelenik meg a magyarországi tagvárosokban végzett munka és annak eredményei, a szövetség nemzetközi fórumai felé is.