ÉVKÖNYV 2000

Értékelési rendszer

 

Az értékelési rendszer metodológiájának és eredményeinek egyértelművé tétele, valamint az ehhez szolgáló értelmezési keretek meghatározása érdekében az alábbiakban közöljük a WHO Egészséges Városok project fő paraméterein alapuló elvárások és - az azok mentén megfogalmazható - fő tevékenységi területek rövid áttekintését.

A WHO által preferált elvárások:
 1. A legmagasabb szintű helyi politikai elkötelezettség az Egészséges Városok program alapelvei és stratégiái iránt.
 2. Új szervezeti struktúra létrehozása a változások menedzselésére.
 3. Elkötelezettség vállalása egy közös városi jövőkép megalkotására az egészségtervvel és speciális területeken folyó munkával.
 4. Hivatalos és nem-hivatalos együttműködések kialakítása.
A WHO által preferált elvárások alapján szükségszerűen kialakítandó fő tevékenységi területek:
 • közös jövőkép megalkotása
 • politikai elkötelezettség biztosítása
 • szervezeti felépítés létrehozása
 • városi támogatások szerkezetének kialakítása
 • láthatóság biztosítása a helyi szinteken
 • több szakmai területet képviselő személyzet alkalmazása
 • párhuzamos tervezés szem előtt tartása
 • információs stratégia megalkotása
 • értékelés és dokumentálás végrehajtása.