ÉVKÖNYV 2000

Hivatalos és nem-hivatalos együttműködések kialakítása

 

A hivatalos és nem-hivatalos együttműködések megismeréséhez egyrészt arra kértük a válaszadókat, hogy sorolják fel helyi, országos és nemzetközi szinten azt az öt - öt legfontosabb partnert, amelyekkel együttműködés történt a programok sikeres megvalósítása érdekében. A települési önkormányzatok említéseit külön nem közöljük, mivel ez a partneri kapcsolat értelemszerű, hiszen a helyi Egészséges Városok program az önkormányzat részvétele nélkül nem is működhetne.

A helyi partnerek felsorolásakor minden megkérdezett szervezet kihasználta a rendelkezésre álló öt felsorolási lehetőséget. Nem mondható el ugyan ez az országos szintű partnerek esetében, mivel a tagvárosok 16,6%-a egyáltalán nem említett országos szintű partner. 1 ilyen partnert említett a tagvárosok 44,4%-a, 3 partnert említett a 16,6%-a, 5 partner említett a 22,2%-a.

A helyi partnerek felsorolásakor a tagvárosok koordinátorai a következő 5 szervezet említette a leggyakrabban, mint a program célkitűzéseinek megvalósulását segítő partner:

 • ANTSZ,
 • Egészségügyi intézmények,
 • Helyi civil szervezetek, nonprofit szolgáltató központok,
 • Oktatási intézmények,
 • Rendőrség.

A leggyakrabban említett partnerek tagvárosonkénti említési hányadát a 9. számú diagram mutatja.

A diagram adatiból kiderül, hogy a helyi civil szervezetek vezetik az említések gyakoriságát, hiszen csaknem minden város helyi partnerei között megtalálhatóak. Jelentős partnerként tekinthetjük még az ANTSZ intézeteket, valamint az egészségügyi intézményeket is, mivel a tagvárosok több, mint 50%-a említette ezeket.

További említésekként szerepeltek, de a tagvárosok 25%-ánál alacsonyabb gyakorisággal a követező partnerek: Vöröskereszt, Megyei Közgyűlés, Megyei Munkaügyi Központ, helyi egyházi szervezetek, gyermekjóléti szolgálatok, művelődési intézmények.

Az országos szintű partnerek között a legnagyobb említési gyakorisággal a következők jelentek meg:

 • Egészséges Városok Szövetségének tagvárosai,
 • Egészségügyi Minisztérium,
 • Szociális és Családügyi Minisztérium,
 • Soros Alapítvány,
 • NEKAP Környezetegészségügyi Intézet,
 • Ifjúsági és Sportminisztérium,
 • CHEF Hungary.

A nemzetközi szintű partnerek említése tekintetében meglehetősen rossz a helyzet. A tagvárosok mindössze 27%-a említett legalább egy nemzetközi kapcsolatot. Ezen kapcsolatok említésében a két projectváros jár az élen. A nemzetközi szintű partnerek között az alábbi szervezetek említése történt:

 • AIHA "Healthy Community" Program USA
 • EUROPA FORUM for Urban Safety (Párizs, Bécs)
 • MILENA 2000 (Bécs)
 • Bécs Egészséges Városok Project
 • WHO Geneva
 • Egészséges Városok Európai Hálózata

A kapcsolatrendszer vizsgálata során kiderül, hogy a tagvárosok elsősorban helyi szintű kapcsolatokkal rendelkeznek. Az országos szintű kapcsolataik meghatározóan két területre szorítkoznak, részint a szakminisztériumokkal való kapcsoltra, illetve a szövetség tagvárosaival való kapcsolatra. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni az sem, hogy a tagvárosok az országos szövetségen keresztül számos országos és nemzetközi partnerrel, szervezettel állnak, és állhatnak kapcsolatba. Ennek ellenére hiányosságként értékelhető, hogy igazán markánsan megjelenő önállóan működtetett kapcsolat csak elvétve található az említések között.

A nemzetközi kapcsolatok alacsony száma nyilvánvalóan összefüggésben hozható az idegen nyelv ismeretének már előzőekben ismertetett problémáival is. Mindazonáltal ennek ellenére is meg lehetne találni a módot a nemzetközi kapcsolatrendszer szélesebb körű kiépítésére és működtetésére, mivel számos olyan tapasztalat és tudás ismerhető meg ezen kapcsolatok révén, amely más módon szinte megszerezhetetlen.