ÉVKÖNYV 2000

 

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége a szövetség tagvárosaiban működő szervezetek éves munkája értékeléséhez egy olyan rendszert dolgozott ki, amely egyrészt összhangban van az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodája (továbbiakban WHO EURO) Egészséges Városok Project nemzetközi értékelési rendszerével, másrészt lehetőséget nyújt a tagvárosok munkájának és tevékenységeinek hosszú távú és folyamatos monitorozására.

Azáltal, hogy az értékelési rendszer most először kerül alkalmazásra, ezt egyben a módszer országos és nemzeti programban történő kipróbálásának is tekinthetjük, melynek során az összegyűjtött tapasztalatok a továbbfejlesztés, a későbbi pontosabb és hatékonyabb alkalmazás elősegítését is szolgálják. Ezen folyamat végeredményeként egy olyan minőségbiztosítási rendszer is kialakítható, amely standardizált paraméterek mentén képes értékelni a szövetség és a tagvárosainak munkáját. Ugyanakkor megteremti a lehetőséget egy helyi szintű hatékonyság-mérési rendszer kialakítására és működtetésére is, ami a tagvárosok és az országos szövetség működési hatékonyságát fokozhatja, valamint egységesítheti a programok szervezésének és értékelésének feltételeit.

Az értékelő rendszer alapját egy adatgyűjtő lap (kérdőív) képezi, amely tematikus egységekbe rendezett kérdéseken keresztül méri fel az adott évben történt szervezeti, infrastrukturális, stratégiai és egyéb változásokat; illetve az adott évben szervezett vagy lebonyolított programokat és azok jellemzőit. Ezen új értékelő rendszer először a tagvárosok 2000. évi működésével kapcsolatban került alkalmazásra.

A 2000. évi érékelés elvégzéséhez a jelenlegi 21 tagváros közül 18 esetében áll rendelkezésre kitöltött adatlap, mivel 2 város 2001-ben csatlakozott a szövetséghez, illetve 1 tagváros esetébe nem érkezett vissza adatlap. Mindezek alapján a tagvárosok 2000. évi működésére vonatkozó adatgyűjtés teljes körűnek tekinthető, azonban az elemzés során csakis a 18 kitöltött kérdőív adatait vettük alapul.

Az adatgyűjtés eredményeit feldolgozó tanulmány a következő főbb részekre tagolódik:

Az első rész a tagvárosokban működő szervezet szervezeti jellemzőire vonatkozó információkat elemzi, a következő tematikus egységek mentén:

A második rész a szervezetek jelenleg is működő kapcsolati hálózatának struktúrájáról szolgál adatokkal.

A harmadik rész a szervezetek programjaival és egyéb szakmai tevékenységeivel kapcsolatos információkat összegzi a következő tematikus felosztásban:

  • Egészséges Város Program tevékenységei
  • Egészséges Város Program új akciói
  • Egészséges Város program akciók és az eredeti p elkötelezettségek, valamint az éves prioritások kapcsolata.

Mindezen felsorolt területek összhangban vannak a WHO Egészséges Városok programban résztvevő tagvárosok feladatvállalásaival és azokkal kapcsolatos preferenciákkal, ezáltal a rendszer alkalmas az elvárások és az effektív tevékenységek viszonyainak feltárására, azaz a tevékenységek országos és helyi értékelésére. A tanulmány végén található összefoglalás és zárszó összegezi mindazokat a tapasztalatokat, amelyek reményeink szerint hozzájárul a jelenlegi és a leendő tagvárosok további munkájának még sikeresebbé tételéhez.