Kiadványaink

Gyakorlati tennivalók települések részére a COVID-19 és más világjárványok megjelenése esetén

A WHO Egészségügyi Vészhelyzetek Programja (Health Emergencies Programme) „Practical actions in cities to strengthen preparedness for the COVID-19 pandemic and beyond: an interim checklist for local authorities” címmel segédanyagot dolgozott ki a városok részére, a járványokra való felkészülésre és a járványok kezelésére. A segédanyag munkaanyagának véleményezésében egyesületünk is részt vett.
Bővebben

WHO kiadványok magyar nyelven

- Polgármesterek Koppenhágai Nyilatkozata – Egészségesebb és boldogabb városokat mindenkinek
- Az Egészség Társadalmi Meghatározói – Tagadhatatlan Tények
- Útmutató: Idősek egészségképeinek elkészítéséhez
Bővebben

KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL a helyi egészségfejlesztésben és a fenntartható fejlődésben

A közösségi részvétel a Health 21 - az Egészséget Mindenkinek a XXI. Században WHO stratégia - és a Local Agenda 21 egyik alapvető eleme. Az Egészséges Városok program e két stratégia alapelveire épül, ezért a közösségi részvétel elengedhetetlenül szükséges az egészségfejlesztésben és a fenntartható fejlődés eléréséhez a helyi szinten. Jelen dokumentum bevezeti az olvasót a közösségi részvétel gyakorlati megvalósításába, valamint példákat nyújt néhány gyakran használt megközelítésről és módszerről. Ez a dokumentum második kiadása, mely több esettanulmányt és példát tartalmaz mind Európából, mind Európán kívüli területekről. A könyv továbbfejlesztését széles körű megbeszélés és konzultáció előzte meg a WHO Európai Egészséges Városok Hálózatában.
Bővebben

A WHO Egészséges Városok programja Magyarországon

Jelen kiadványunk nem az Egészséges Városok mögöttünk álló 22 évének tevékenységeiről szól, hanem a mozgalom magyarországi pillanatnyi helyzetéről, bemutatva a közelmúlt történéseit, eseményeit mind tagvárosi, mind szövetségi, nemzeti szinten. Az alapelvek és a fő stratégiai irányok rövid ismertetése mellett lehetőséget szeretnénk biztosítani az érdeklődőknek, hogy az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége, valamint tagjainak és tevékenységének megismerésén túl közvetlenül is felvehessék a kapcsolatot akár szövetségünkkel, akár tagjainkkal.
Bővebben

ÉVKÖNYV 2000

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2000. évkönyve azoknak a magyarországi városoknak a beszámolóját és értékelését tartalmazza, akik az elvégzett munka mellett vállalták, hogy tükröt tartanak maguk elé és egyúttal az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége elé is.
Bővebben

ÚTMUTATÓ - A települési környezetvédelmi/környezet-egészségügyi akcióprogramok kidolgozásához

Az Egészséges Városok települési, önkormányzati tapasztalataira építve alakult meg a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NEKAP) Nemzeti Bizottságának Önkormányzati Munkacsoportja és valósult meg a két program szoros együttműködése. A NEKAP Önkormányzati Munkacsoportja által kimunkált ÚTMUTATÓ döntően a Helyi Környezet-egészségügyi Akcióprogramok (HEKAP) megalapozására és nemzetközi gyakorlatban is követett kidolgozási, egyeztetési, elfogadási folyamatra helyezte a hangsúlyt.
Bővebben

EGÉSZSÉGES VÁROSOK - projekt építés 20 lépésben

Az Egészséges Városok projekt helyi indításának, szervezeti keretének és működtetésének néhány ismert alternatív megoldását ismerteti a kiadvány.

CITY HEALTH PROFILES

Néhány jó tanács és gondolati útmutató a városi egészség-tervet megalapozó egészség-kép készítéséhez.

ÉVKÖNYV 1996

A kiadvány az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosainak 1996. évi tevékenységét mutatja be a teljesség igénye nélkül.