Kiadványaink

Egészséges Városok projektépítés és működtetés 20 lépése

A „20 lépés” a WHO Európai Egészséges Városok Hálózat egyik kulcsfontosságú kiadványa, amely tartalmazza a helyi Egészséges Városok projekt kiépítésének és működtetésének lépéseit, az európai hálózatban összegyűjtött tapasztalok és gyakorlati példák bemutatásával. Az 1992-ben elkészült kiadás elavult, így az igényeknek eleget téve, a WHO Európai Regionális Irodája 2022-ben átdolgozta és frissítette az útmutatót.
Bővebben

Active Ageing in V4 countries – Tapasztalatok és hatékony programok

Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz „Active Ageing in V4 countries” (Aktív időskor a V4-es országokban) címmel. A projekt 2022 júliusa és 2023 júniusa között valósult meg. A projekt célja az aktív időskori élet elősegítése, az idősek bevonását célzó hatékony módszerek feltárása, hogy az idősek rendelkezzenek azon lehetőségekkel és információkkal, melyek szükségesek az aktív élet fenntartásához, nem kizárólag fizikai, hanem szellemi és mentális vonatkozásaiban is. A projekt tapasztalatait és eredményeit egy útmutató kiadványban foglaltuk össze.
Bővebben

Egészséges Városok 35 éve az egészségért

A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat, és a magyar hálózat – az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete – is 2023-ban ünnepeli 35 éves fennállását. Ezen alkalomból egy ünnepi kiadványt készítettünk, amely az elmúlt 35 év jelentős eseményeit, fontosabb programjait foglalja össze.
Bővebben

Gyakorlati tennivalók települések részére a COVID-19 és más világjárványok megjelenése esetén

A WHO Egészségügyi Vészhelyzetek Programja (Health Emergencies Programme) „Practical actions in cities to strengthen preparedness for the COVID-19 pandemic and beyond: an interim checklist for local authorities” címmel segédanyagot dolgozott ki a városok részére, a járványokra való felkészülésre és a járványok kezelésére. A segédanyag munkaanyagának véleményezésében egyesületünk is részt vett.
Bővebben

WHO kiadványok magyar nyelven

- Polgármesterek Koppenhágai Nyilatkozata – Egészségesebb és boldogabb városokat mindenkinek
- Az Egészség Társadalmi Meghatározói – Tagadhatatlan Tények
- Útmutató: Idősek egészségképeinek elkészítéséhez
Bővebben

KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL a helyi egészségfejlesztésben és a fenntartható fejlődésben

A közösségi részvétel a Health 21 - az Egészséget Mindenkinek a XXI. Században WHO stratégia - és a Local Agenda 21 egyik alapvető eleme. Az Egészséges Városok program e két stratégia alapelveire épül, ezért a közösségi részvétel elengedhetetlenül szükséges az egészségfejlesztésben és a fenntartható fejlődés eléréséhez a helyi szinten. Jelen dokumentum bevezeti az olvasót a közösségi részvétel gyakorlati megvalósításába, valamint példákat nyújt néhány gyakran használt megközelítésről és módszerről. Ez a dokumentum második kiadása, mely több esettanulmányt és példát tartalmaz mind Európából, mind Európán kívüli területekről. A könyv továbbfejlesztését széles körű megbeszélés és konzultáció előzte meg a WHO Európai Egészséges Városok Hálózatában.
Bővebben

A WHO Egészséges Városok programja Magyarországon

Jelen kiadványunk nem az Egészséges Városok mögöttünk álló 22 évének tevékenységeiről szól, hanem a mozgalom magyarországi pillanatnyi helyzetéről, bemutatva a közelmúlt történéseit, eseményeit mind tagvárosi, mind szövetségi, nemzeti szinten. Az alapelvek és a fő stratégiai irányok rövid ismertetése mellett lehetőséget szeretnénk biztosítani az érdeklődőknek, hogy az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége, valamint tagjainak és tevékenységének megismerésén túl közvetlenül is felvehessék a kapcsolatot akár szövetségünkkel, akár tagjainkkal.
Bővebben

ÉVKÖNYV 2000

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2000. évkönyve azoknak a magyarországi városoknak a beszámolóját és értékelését tartalmazza, akik az elvégzett munka mellett vállalták, hogy tükröt tartanak maguk elé és egyúttal az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége elé is.
Bővebben

ÚTMUTATÓ - A települési környezetvédelmi/környezet-egészségügyi akcióprogramok kidolgozásához

Az Egészséges Városok települési, önkormányzati tapasztalataira építve alakult meg a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NEKAP) Nemzeti Bizottságának Önkormányzati Munkacsoportja és valósult meg a két program szoros együttműködése. A NEKAP Önkormányzati Munkacsoportja által kimunkált ÚTMUTATÓ döntően a Helyi Környezet-egészségügyi Akcióprogramok (HEKAP) megalapozására és nemzetközi gyakorlatban is követett kidolgozási, egyeztetési, elfogadási folyamatra helyezte a hangsúlyt.
Bővebben

EGÉSZSÉGES VÁROSOK - projekt építés 20 lépésben

Az Egészséges Városok projekt helyi indításának, szervezeti keretének és működtetésének néhány ismert alternatív megoldását ismerteti a kiadvány.

CITY HEALTH PROFILES

Néhány jó tanács és gondolati útmutató a városi egészség-tervet megalapozó egészség-kép készítéséhez.

ÉVKÖNYV 1996

A kiadvány az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosainak 1996. évi tevékenységét mutatja be a teljesség igénye nélkül.