Kecskeméti Tagszervezet

Bemutatkozás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022-ben csatlakozott az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületéhez.

Az önkormányzat fontos célja az egészség megőrzésének és az egészséges életmód  kialakításának támogatása nemcsak a város, hanem a Kecskeméti Járás lakosságának lehető legszélesebb körében is. Ennek érdekében fogadta el a közgyűlés "A kecskeméti járás egészségterve 2021-2026" című dokumentumot, amely tartalmazza  járási települések bemutatását, azok demográfiai jellemzőit, a járás lakosainak egészségi állapotára irányuló adatokat, a jelenlegi egészségfejlesztési struktúrát és kapacitásokat, az egészségügyi alapellátással és egészségfejlesztéssel kapcsolatos problémás területeket, illetve a fejlesztés irányait és a fejlesztésre irányuló javaslatokat.

Az egészségmegőrzéssel, prevencióval és egészségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai munka elsősorban a 2018-ban létrehozott Egészségfejlesztési Iroda égisze alatt zajlik Kecskeméten. Az EFI működtetését és finanszírozását 2021. április elsejétől az Egészségügyi és szociális Intézmények Igazgatóságán keresztül az önkormányzat biztosítja. Az iroda feladatai közé tartozik a közösségi egészségfejlesztés,  egészségnevelési és egészségfejlesztési programok megvalósítása, a hiteles egészségkommunikáció és hatékony együttműködések kialakítása az egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, szervezetek között.  Az iroda működteti az Alzheimer Café-t Kecskeméten, amely szorosan kapcsolódik az önkormányzat és a Modus Alapítvány által közösen megvalósított Települési Demencia Akcióprogram tevékenységéhez is.

Az egészség megőrzése és fejlesztése minden generáció vonatkozásában elsődleges fontosságú. Ennek jegyében egy országos jelentőségű projekt keretein belül, amelyben Kecskemét általános iskolái is részt vettek, a 6-14 éves korosztály tagjai sajátíthatták el az  egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket. A program különleges hangsúlyt fektetett a hátrányos, valamint a halmozott hátrányos helyzetű gyerekek oktatására. A programba bevont iskolák tíz különböző egészségfejlesztő, tanórán kívüli programelem közül választhattak nyolcat. Az egészséges élelmiszerek megismerése céljából 36 iskolában iskolakertet létesítettek, a többi iskolában pedig tanító programokat rendeztek, felhívva a figyelmet az egészséges táplálkozásra. Figyelmet kapott  az ivóvíz-fogyasztás népszerűsítése, a  helyes test-szájhigiénés szokások kialakítása és a balesetmegelőzés is. Jelenleg az EFI munkatársai folytatják ezen programokat iskolákban és óvodákban.

A szenior korosztály számára működteti az önkormányzat a CédrusNet Kecskemét Programot, amelynek legfőbb célja innovatív programok létrehozása az 50 év feletti lakosok számára a foglalkoztatás, a társadalmi részvétel, az aktív és biztonságos élet területein annak érdekében, hogy az egészségben eltöltött évek száma érdemben növekedjen a szenior korosztályban.