Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete
Éves rendes közgyűlés és 35. szimpózium
Baja, 2023. november 9-11.                                                                 
A rendezvény fővédnöke:
NYITRAI ZSOLT
Miniszterelnöki biztos
Miniszterelnöki Kabinetiroda, Kiemelt társadalmi ügyek
A rendezvény védnöke:
RIDEG LÁSZLÓ
Elnök
Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés


                                                             

Tisztelt Meghívottak!
Egy társadalom megítélésének egyik legjobb fokmérője az, hogy hogyan bánik az idősekkel. Talán soha nem volt még annyira helyénvaló ez a megállapítás, mint most, hiszen a lakosság átlagéletkora évek óta növekszik. Nemcsak itthon, hanem Európa valamennyi országában nő az idősek száma.
 
Megbecsüljük az idős honfitársainkat. Nélkülözhetetlen az a tudás, bölcsesség és tapasztalat, ami a birtokukban van.
 
Magyarország Kormánya ezért is tartja kiemelt feladatának, hogy gondoskodjon az időskorúakról. A velük kötött szövetség azt jelenti, hogy megvédjük a juttatásaikat, garantáljuk az inflációkövető nyugdíjemelést és a megemelt összegű 13. havi nyugdíjat.
Hálával tartozunk az időseknek, hiszen ők teremtették meg azokat a biztos és szilárd alapokat, amelyekre most mi, az utánuk jövő generáció építkezik. Vigyáznunk kell rájuk és segíteni őket minden körülmények között.
 
Egyetértek Ferenc pápa kijelentésével: „Ahol nem törődnek az idősekkel, ott a fiataloknak sincs jövőjük.”
 
Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületének jó munkát és sok-sok csatlakozót kívánok!
 
Számíthatunk egymásra!
 
Nyitrai Zsolt
Miniszterelnöki biztos
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Kiemelt társadalmi ügyek

Kedves Vendégeink!
Tisztelettel köszöntöm Önöket, nagy öröm számunkra, hogy ismét ellátogatnak hozzánk. Városunkba, ahol 2014-ben lehetővé tették a határon túli magyarlakta települések csatlakozását az Egyesületünkhöz és testvértelepülésünk, Erdőszentgyörgy felvételével ez a folyamat megkezdődhetett.

Baja a halászlé fővárosa. A hal szimbólumként sokféle jelentéssel bír. Mi bajaiak úgy véljük, hogy a számunkra kultikus étel és a hozzá kapcsolódó kulturális örökségünk  a jól-lét egyik fontos építő köve. Ugyanis a bajai halászlé a testi, lelki egészséget, a közösség fontosságát, egymás tiszteletét és elfogadását is jelképezi.
 
Teszi ezt egy olyan természeti környezetben, amelyre nyugodt szívvel mondható, hogy élhető körülményeket biztosít évszázadok óta az itt élőknek. Ezért a Gemenc és a Duna mellett élők számára a környezet védelme, a fenntarthatóság biztosítása a mindennapok gyakorlatát jelenti pártállástól, bőrszíntől, világnézeti meggyőződéstől függetlenül.
 
Ehhez kapcsolódik a mi munkánk, aminek középpontjában az évekkel ezelőtt Zöld Baja névvel meghirdetett programunk állt és áll. Minden hátráltató körülmény ellenére sokat teszünk a szemléletformálás és a tényleges zöldítés érdekében is életünk minden területén. Ehhez pedig a folyamatos párbeszéd, olykor szokatlan és újszerű eszközök, módszerek is társulnak, mert mi földrajzi, történelmi és kulturális örökségként a sokszínűségben nem a veszélyt, hanem a közösség számára előnyös változások esélyét látjuk.
 
A méltányos és kulturált eszmecsere, vita pedig a jobbítás alapja lehet. A nézetkülönbségek feloldásának egyik legkiválóbb katalizátoraként aligha lehet jobbat megnevezni a bajai halászlénél. A bogrács, illetve a terített asztal mellett ugyanis megértőbbé, befogadóbbá válnak az emberek. Erre igencsak szükségünk van manapság. Ahogy az önök munkájára, eltökéltségére, tudására, nyitottságára és a közösség érdekeit szolgáló újdonságok iránti lankadatlan érdeklődésükre.
Ehhez kívánok mindannyiunk érdekében mindenkinek jó egészséget és eredményes munkát!
 
Tisztelettel:
 
Nyirati Klára
Baja Megyei Jogú Város Polgármestere
Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete
2023.
évi társadalmi elnöke


Tisztelt Meghívottak!
Az Egészséges Városok európai mozgalma idén ünnepli elindulásának 35 éves évfordulóját. Ilyen idős korra még a legvásottabb gyerek is megkomolyodik, gazdag tudással, tapasztalattal rendelkezik  munkája területén.
Valahogy így vagyunk az Egészséges Városok mozgalom 35 éves evolúciós folyamatának értékelésekor is.
 
1988-ban a legfőbb üzenet úgy szólt, hogy a városiasodó világban találjunk meg helyben minden olyan szereplőt, akinek feladata lehet a városi egészség alakítása, és hajlandó ezügyben egy széleskörű együttműködésben is részt vállalni. Akkor elég szokatlannak tűnt egy olyan nem hagyományos egészség projekt nemzetközi elindítása, melyben az egészségügy nem a vezető szerepet játszotta, hanem szilárd szakmai háttért teremtett egy multiszektoriális társadalmi program működéséhez. A társadalmasítás egyik fontos eszköze volt akkor is, mint ahogy ma is, a különböző közösségek (idősek, nők, férfiak, gyermekek, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben élők) bevonása a helyi egészségfejlesztési mukába, ami egyben az egészségi esélyegyenlőség ügyét is hansúlyozottan szolgálta.
 
A fentiek szellemében az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete 2023. évi 35. szimpóziuma a közösségek egészségfejlesztésben belöltött szerepét kívánja tagvárosai tapasztalatára építve bemutatni.
Az Egészséges Városok magyarországi tevékenységének támogatottsága, elismertsége talán nagymértékben annak is köszöhető, hogy soha nem váltunk az aktuálpolitika terepévé, változó ideológiák követőjévé, hanem mindig a WHO iránymutatása és a társadalmi cél volt tevékenységünk fő csapásiránya.
 
Reméljük, ünnepi szimpóziumunk témája és az ahhoz kapcsolódó területek felkeltik érdeklődésüket és elfogadják meghívásunkat, hogy megoszthassuk Önökkel hálózatunk 35 éves tapasztalatait!
 
Tisztelettel:
 
De Blasio Antonio
Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete elnöke

A szimpózium célja
A konferencia célja bemutatni azon helyi kezdeményezéseket, melyek a WHO Európai Egészséges Városok Hálózat VII. ciklusának (2019-2025) 3. fő témájához kapcsolódó prioritási területeken valósultak meg.
Közösségek szerepe a helyi egészségfejlesztésben:
  • Egészséges időskor
  • Hátrányos helyzet csökkentése
  • Fizikai aktivitás növelése
  • Szolgáltatások átalakítása
  • Egészségműveltség
  • Kultúra és egészség
A konferencia célja emellett bemutatni az elmúlt években elért eredményeket, az Egészséges Városok programhoz kapcsolódóan megvalósított kiemelkedő programokat, tevékenységeket.
A szimpózium munkamódszere
Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete hagyományaihoz híven, a résztvevők plenáris üléseken előadások, esettanulmányok keretében ismerhetik meg a szimpózium témájához kapcsolódó helyi kezdeményezéseket, programokat, együttműködéseket.
A szimpózium résztvevői
A rendezvény nyitott. Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete tagvárosai mellett minden érdeklődő önkormányzat, szakmai szervezet és magánszemély számára biztosított a részvétel lehetősége, és ezáltal az Egészséges Városok program mélyebb megismerése.
Programtervezet
A részletes program az előadás bejelentők beérkezése után kerül összeállításra.

2023.
november 9. (csütörtök)
Helyszín: Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6500 Baja, Szentháromság tér 1.)

11:00 Irányító bizottság és Felügyelő bizottsági ülés (Külön meghívás alapján) Helyszín: Türr terem
12:30 A közgyűlés résztvevőinek érkezése, Büféebéd a közgyűlés résztvevői részére (Helyszín: Borbíró terem)
14:00 Közgyűlés (Külön meghívás alapján)
15:30 Kávészünet
16:00 Közgyűlés folytatása
17:00 Közgyűlés zárása
17:30 Közösségi program
19:00  Vacsora (Duna Wellness Hotel, Baja, Szentháromság tér 6.)

2023. november 10. (péntek)
Az ülések, étkezés, fogadás helyszíne: Duna Wellness Hotel (6500 Baja, Szentháromság tér 6.)

10:00 35. Szimpózium – Ünnepélyes megnyitó
10:15 Plenáris ülés
11:15 Kávészünet
11:45 Plenáris ülés folytatása
13:00 Ebéd
14:00 Plenáris ülés
15:30 Kávészünet
16:00 Plenáris ülés folytatása
17:30 Szimpózium 1. napjának zárása
19:00 Polgármesteri fogadás

2023. november 11. (szombat)

Az ülések, étkezés helyszíne: Duna Wellness Hotel (6500 Baja, Szentháromság tér 6.)

9:30 Plenáris ülés
10:30 Kávészünet
10:45 Plenáris ülés folytatása
12:00 Konferencia zárása
12:30 Ebéd, hazautazás

Letölthető anyagok
Meghívófüzet (benne: további információ - jelentkezés, előadásra való jelentkezés, költségek, étkezések, szállás, parkolási információ, kapcsolat)
Jelentkezési lap és előadásbejelentő lap
WHO Európai Egészséges Városok Hálózat VII. ciklusának (2019-2025) 3. témája (részvétel) és prioritási területei (3. téma a 13. oldaltól)


Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával.