WHO Európai Egészséges Városok Hálózat éves nemzetközi konferencia
A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat éves szervezői találkozója és nemzetközi konferenciája hibrid konferenciaként (személyes és online részvétel) valósult meg, 2022. november 22-24. között, Koppenhágában (Dánia).

https://healthycitiesconference.wordpress.com/ 

A rendezvényen 250 fő vett részt – Egészséges Városok helyi koordinátorai, a nemzeti hálózatok tagjai, politikusok és szakemberek. Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete elnöke a települési egészségterv készítésének módszeréről és az egészségtervek megvalósításának követéséről tartott módszertani előadást egy workshop keretében, online.
 
A rendezvény programjában több mint 30 ülés szerepelt – plenáris ülések, szekcióülések, interaktív munkacsoportülések, szervezői találkozók – különböző témakörökben:
 • „Egy Egészség” koncepció
 • Mentális egészség
 • Szektorok közötti együttműködés
 • A politikusok népegészségügyi felelőssége
 • Települési egészségkép az esélyegyenlőség jegyében
 • Digitális tudás az egészség érdekében
 • Részvétel elősegítése
 • Egészséges Városok a gyermekekért
 • Szervezői találkozók: Politikusi találkozó, Koordinátori találkozók
 • Munkacsoportok: Környezet és egészség; Egészséges időskor
 • Kísérőprogramok: Régiók az Egészségért Hálózat (Regions for Health Network); Európai Alkohol Akcióterv 2022-2025 (European Framework for Action on Alcohol)
 
A konferencia, a WHO hagyományaihoz híven, egy 10 javaslati pontból álló ún. politikai nyilatkozat elfogadásával zárult, melyet az “Egy Egészség” koncepció helyi megvalósításának lehetőségei jegyében készítettek és fogadtak el a konferencián résztvevő politikusok.