Közgyűlés: 2020. június 12.


Ülés nélküli döntéshozatal

Napirendi pontok:

  1. Az egyesület 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
  2. Az egyesület 2019. évi pénzügyi tájékoztatója

 

Határozatok:

1/2020. (VI.12.) számú határozat

A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadja az egyesület 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

2/2020. (VI.12.) számú határozat

A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadja az egyesület 2019. évi pénzügyi tájékoztatóját.