Egészséges Városok a világjárvány idején: közösségek védelme és új alapokra helyezett újraindítás a városokbanWHO Európai Egészséges Városok Hálózat éves nemzetközi konferencia

2020. december 8-10.

A WHO Európai Régiójának országaiban számos város vált a COVID-19 világjárvány epicentrumává.  Ennek a soha nem látott kihívásnak a nyomán gyűltek össze a városok, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat és megtalálják az újraindítás lehetőségeit.

A konferencia a WHO Európai Egészséges Városok Hálózat első teljes egészében online megrendezett konferenciája volt, melyen az európai hálózat közel 100 projektvárosa és több, mint 1500 városát összefogó 30 nemzeti hálózatának képviselői, szakemberei és helyi döntéshozói mellett, részt vettek a WHO meghívott előadói, tanácsadó és szakértői is – a WHO mind a 6 régiójából.

 

Hasonló kihívások – különböző megoldások

A konferencia résztvevői 6 plenáris ülés és 29 szekcióülés, valamint különböző kísérőrendezvények keretében számos témát dolgoztak fel. Fő témák:

 • Felkészülés erősítése a városokban: a COVID-19 tanulságai
 • Új alapokra helyezett újraindítás: városfejlesztés a COVID-19 után
 • Sérülékeny társadalmi csoportok veszélyhelyzetek idején és az azt követő időszakokban
 • Társadalmi hálózatok a járvány idején
 • Közösségek ellenálló-képessége és mozgósítása
 • Szolgáltatások a digitalizáció korában
 • Az Európai Egészséges Városok Nemzeti Hálózatainak bemutatkozása
 • Egészséges Városok a világ körül – Egészséges Városok más WHO régiókban
 • Környezet és egészség
 • Kultúra és egészség
 • Válságkommunikációs tréning

 

Az Európai Hálózat szervezeti találkozók és a tagok részére szóló zárt ülések során meghozta működéséhez kapcsolódó szervezeti döntéseit.

 

A konferencia nyilatkozat elfogadásával zárult: „Egészséges Városok az új alapokra helyezett újraindításért”, melyet a konferencián résztvevő politikai döntéshozók fogadtak el a záróülés keretében.  


További információ a konferenciáról a WHO honlapján:

https://www.euro.who.int /en/media-centre/events/events/2020/12/who-european-healthy-cities-network-annual-conference