2020: Ápolók és szülésznők nemzetközi éve

A WHO Közgyűlése 2020-at az „Ápolók és szülésznők nemzetközi évének” nyilvánította, Florence Nightingale születésének 200. évfordulója tiszteletére.


Florence Nightingale – a modern betegápolás úttörője, ápolónő, statisztikus

1820. május 12-én született, jómódú angol családba. Édesapja magas szintű oktatást biztosított számára és nővére számára is, ami abban az időben nem volt gyakori a lánygyermekek esetében, így filozófiai, matematikai és történelmi tanulmányokat is folytatott.  Az arisztokrata hölgyek megszokott életútja és a házasság helyett, a rendkívül széleskörű műveltséggel rendelkező Florence igazi hivatást keresett magának, és az ápolónői szakmát választotta. Se a munka, se a betegápolás nem számított abban a korban úrinőhöz méltónak, így családja kezdetben nem támogatta. 1844-ben titokban vett részt egy nővérképző tanfolyamon. 1850-ben Kaiserswerth-ben tanulmányozta a Diakonissza Nővérek gyógyítási módszereit, majd szülei beleegyezésével ápolói mesterséget tanult a nővérek mellett.

1853-ban töltötte be első állását egy londoni női kórházban fizetés nélküli főfelügyelő nővérként, 1854-ben a londoni kolerajárvány idején önkéntes ápolóként dolgozott. Munkássága a krími háborúhoz (1853-1856) köthető. A szörnyű körülményekről érkező tudósítások hatására, Florence önként jelentkezett, és 38 fős ápolócsapat élén érkezett egy törökországi katonai kórházba, ahol katasztrofális állapotok uralkodtak, az angol sebesültek nagy része nem a sebelülésétől, hanem a nem megfelelő higiéniás állapotok és nem megfelelő ápolás miatt halt meg. A kórház teljes átszervezésével, a higiénés körülmények javításával, az ellátás megszervezésével, és egy fegyelmezett ápológárda kialakításával néhány hónap alatt rendkívüli eredményeket ért el. A korábbi 42%-os halálozási ráta 2,2%-ra csökkent, azonban eredményeit a katonai vezetésben nem mindenki nézte jó szemmel.

A háború befejezése utána visszatért Angliába. Fogadta Viktória királynő, tárgyalt a hadügyminiszterrel, számos jelentést írt. Műveiben részletezte az ápolás alapelveit, a higiéniai szabályok betartásának jelentőségét (csecsemőhalandóság), kiemelte a prevenció fontosságát.

Főbb eredményei:
 • Ápolói képzés kidolgozása
 • Első ápolói kézikönyv (Notes on nursing) megírása (1859)
 • Tábori kórházi rendszer megreformálása
 • Jelentései alapján szervezték meg a Katonai Orvosi Iskolát
 • Katonai egészségügy elszámolási rendszerének kidolgozása
 • A bizonyítékokon alapuló orvoslás úttörője – eredményeinek szemléltetésére egy újfajta kördiagramot dolgozott ki (poláris diagram) – a higiéniai állapotok és az ápolás sikeressége közötti kapcsolat kimutatására
 • A Királyi Statisztikai Társaság első női tagja (1858)
 • Az Amerikai Statisztikai Társaság tiszteletbeli tagja
Kitüntetések:
 • Royal Red Cross (1883)
 • Lady of Grace of the Order of St John (1904)
 • Order of Merit (1907) (Ő volt az első nő, aki megkapta)

 

90 éves korában, 1910. augusztus 13-án hunyt el.

Idézetek:

 „Az ápolónő munkája háromszoros érdeklődést kíván:

 • szellemi érdeklődést az eset iránt,
 • szívbéli érdeklődést a beteg ember iránt,
 • szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt.”

 

„Furcsának tűnhet ezt kijelenteni, de a legelső követelmény egy kórház iránt az, hogy ne ártson a betegnek.”

 

Az eszményi ápolónő jellemzői:

"Az ápolónő legyen józan;
becsületes és megvesztegethetetlen;
Legyen igazmondó és megbízható;
Legyen pillanatra pontos és hajszálig rendes;
Gyorskezű, de nem kapkodó;
Szelíd, de nem lassú;
Nyájas, de nem fecsegő;
Tapintatos, de sohasem tétovázó;
Legyen derűs és bizakodó, tiszta saját személyében és tisztaságot teremtő a beteg körül;
Legyen szíves és szolgálatra kész, a betegekre gondoljon és nem önmagára."

 

Forrás:

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2020/01/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
https://hu.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
https://felsofokon.hu/orvos-es-egeszsegtudomany/florence-nightingale-rol/
http://okiti.hu/dokumentumtar/apolok-nemzetkozi-napja.html