Egészség Világnapja

2018. április 7.

 

1948-ban, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Első Közgyűlése döntött az Egészség Világnapja esemény létrehozásáról, azzal a céllal, hogy megemlékezzen megalakulásáról. 1950 óta az Egészség Világnapját minden évben április 7-én ünnepeljük. Az Egészség Világnapja egy globális kampány, amely minden évben egy, az egészséghez kapcsolódó kihívásra fókuszál. A WHO 2018-ban 70 éves lesz.

 

Téma:

Univerzális egészségügyi lefedettség: mindenkinek, mindenhol

 

Szlogen:

„Egészséget mindenkinek”

 

Az Egészségügyi Világszervezet azzal az alapelvvel alakult meg, hogy minden embernek joga van a számára elérhető legmagasabb szintű egészségi szinthez.

Így az „Egészséget mindenkinek” már több, mint 7 évtizede a WHO iránymutató alapszemlélete. Ez a szemlélet hatja át a WHO szervezetét abban a törekvésében is, hogy segítse az országokat az univerzális egészségügyi lefedettség (Universal Health Coverage) elérésében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az univerzális egészségügyi lefedettség akkor tud megvalósulni, ha erre erős politika akarat van.

Ezért a WHO, 70. jubileumi évében, arra kéri a világ vezetőit, tegyenek eleget azoknak az elkötelezettségeknek, melyeket a 2015-ös Fenntartható Fejlődési Célok elfogadásával vállaltak, és valósítsanak meg konkrét lépéseket, hogy mindenki, mindenhol hozzáférhessen az alapvető minőségi egészségügyi ellátáshoz, anyagi helyzetétől függetlenül.

 

 

Miért fontos az univerzális egészségügyi lefedettség?

Azon országok, amelyek befektetnek az univerzális egészségügyi lefedettségbe, az emberi erőforrásukba fektetnek be tartósan.

Az alapvető minőségi ellátáshoz való hozzáférés anyagi helyzettől függetlenül, nemcsak az emberek egészségét és élettartamát növeli, hanem megvédi az országokat a járványoktól, csökkenti a szegénységet és az éhezést, munkahelyeket teremt, ösztönzi a gazdasági növekedést, és elősegíti a nemek közti egyenlőséget.

 

Mit tehet az Egészség Világnapja?

Néhány ország már eddig is jelentős lépéseket tett az univerzális egészségügyi lefedettség elérése felé, azonban a világ lakosságának fele még mindig nem jut egészségügyi ellátáshoz, amikor szüksége van rá. Ha az országok szeretnék elérni a Fenntartható Fejlődési Célok célkitűzéseit, akkor 2023-ra több, mint egy milliárddal több embernek kell biztosítani az univerzális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

Az Egészség Világnapja reflektorfénybe állítja az univerzális egészségügyi lefedettség szükségességét – és azokat az előnyöket, melyek vele járnak. A WHO és partnerei példákat fognak megosztani ennek elérésére, események sorozatán és többszintű megbeszéléseken keresztül.

 

Ahogy a WHO Főigazgatója mondta „Senkinek sem kéne választania a halál és a pénzügyi nehézségek között. Senkinek sem kéne választania a között, hogy megveszi-e a gyógyszereit vagy ételt vesz.”

 

A világnap céljai:

  • Inspirálni – rávilágítva a döntéshozók erejére a nemzetük egészségének alakításában, hogy vegyenek részt a változásban, ennek a kihívásnak az elérésében.
  • Motiválni – példák megosztásával, hogy adott országok milyen lépéseket tettek eddig az általános egészségügyi lefedettség elérésére, és támogatni másokat, hogy megtalálják a saját útjukat.
  • Irányt mutatni – teret biztosítva a strukturált párbeszédnek, arról, hogyan segíthetik elő az általános egészségügyi lefedettség elérését hazájukban, vagy hogyan támogathatnak ilyen erőfeszítéseket más országokban (pl.: ellátási szint kibővítése, szolgáltatások minőségének javítása, egészbiztosítással nem rendelkező háztartások számának csökkentése).

 

Az Egészség Világnapjának üzenetei:

  • Az univerzális egészségügyi lefedettség lényege, hogy minden ember hozzáférjen a minőségi egészségügyi ellátáshoz, anyagi helyzetétől függetlenül.
  • Az anyagi terhek miatt, senkinek se kelljen választania az egészségügyi ellátás és egyéb alapvető szükségletek között.
  • Az univerzális egészségügyi lefedettség kulcsfontosságú az emberek és a nemzet egészsége és jól-léte szempontjából.

 

 Adatok:

  • A világ lakosságának legalább fele jelenleg nem jut hozzá alapvető egészségügyi ellátáshoz.
  • Majdnem 100 millió ember mélyszegénységben él, és arra kényszerül, hogy napi 1,90 USA dollárból vagy még kevesebből éljen, mert nem rendelkezik általános egészségbiztosítással és saját magának kell megtérítenie az egészségügyi ellátások költségeit.

 

Mi az univerzális egészségügyi lefedettség?

  • Az univerzális egészségügyi lefedettség lehetővé teszi, hogy mindenki számára elérhető legyen a megfelelő minőségű egészségügyi ellátás, anélkül, hogy ez teljesíthetetlen anyagi terhet jelentene számára.

Mi nem az univerzális egészségügyi lefedettség?

  • Az univerzális egészségügyi lefedettség nem jelent korlátlan ingyenes ellátást minden lehetséges beavatkozásra, mivel egy ilyen rendszer fenntartására egyetlen ország sem képes.

 

Közösségi médiában használt hashtag-ek:

#HealthForAll

#WorldHealthDay

 

 

Forrás:

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/campaign-essentials/en/

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/key-messages/en/