Az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége XXVIII. Szimpóziuma

"Egészséges Városok - mint hozzáadott érték"

Szombathely, 2016. november 3-4-5.

A rendezvény védnöke:
Harangozó Bertalan
Kormánymegbízott
Vas Megyei Kormányhivatal

Dr. Puskás Tivadar

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége 2016. évi elnöke

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségének 28. szimpóziuma résztvevőit Szombathelyen, a Kárpát-medence egyetlen 2000 éve folyamatosan lakott városában!

Mi, szombathelyiek, büszkék vagyunk gazdag történelmi múltunkra, híres szülötteinkre, színvonalas kulturális életünkre. Itt haladt egykor az egyik legjelentősebb európai kereskedelmi útvonal, a Borostyánkő út, itt telepítette le Claudius császár, városunk alapítója a római légió kiszolgált katonáit. A szombathelyi Iseum Európa harmadik legnagyobb Isis szentélye volt.

316-ban Savariában, a mai Szombathelyen 1700 éve született Szent Márton, a katolikus egyház első olyan szentje, akit nem vértanúsága, hanem élete példája miatt avattak szentté. Szent Márton példakép. A jólelkűség, a felebaráti szeretet, a segítés, az egyszerűség példaképe. Születésének évfordulója alkalmából, a jubileumi évben, csaknem minden nap Európa legismertebb Szentjének emléke előtt tisztelgünk. Örömmel tölt el, hogy e különleges esztendőben ismét az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége szimpóziumának ad otthont Szombathely városa.

Szombathely 1989-ben csatlakozott az "Egészséges Városok Nemzeti Hálózatához", 1990-ben avattuk fel a Humán Civil Házat, az egészség ügyét támogató civil szervezetek otthonát. 1996-ban indult el Szombathelyen az "Egészség-napok" rendezvénysorozata, amelyet idén már 21. alkalommal rendezünk meg. 2010-ben adtuk át a Prevenciós Házat. Szombathely városa 1998 és 2009 után immár harmadszor a házigazdája e rangos szimpóziumnak.

Városunk önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az egészségfejlesztésre. Szombathely elkészítette az egészségfejlesztési tervét. A legfontosabb célkitűzéseink: növekedjen a szombathelyi lakosok egészséges életéveinek a száma, javuljon városunk lakóinak életminősége. Bővüljenek az egészség megtartásához és fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális lehetőségek, legyenek elérhetők különböző betegséget megelőző, egészséget szolgáló szolgáltatások, kapjon nagyobb hangsúlyt az oktatásban az egészségtudatos magatartás. Erősödjön az egészségügyi alapellátásban a prevenció szerepe, épüljön ki az egészségfejlesztésben, egészségmegőrzésben, rehabilitációban működő civil szervezetek között konstruktív együttműködés.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Márton Emlékévben fogadta el a "Szent Márton Köpenye Szociális Programot", amelynek egyik részeleme komplex egészségnevelési program kidolgozása a város óvodásai, általános és középiskolásai számára. Olyan komplex egészségfejlesztési tervet állítottunk össze, amely egymásra épülő, egymást erősítő programokat tartalmaz.

2011-ben elindítottuk a "Szombathely, a segítés városa" elnevezésű programot. Azóta több mint 30 ezer szombathelyi tanult meg újraéleszteni. A cél az, hogy a manuális tudás elsajátítása mellett a szemléletük is megváltozzon: az összefogás, a segítségnyújtás szellemisége vezérelje gondolkodásunkat! A program népszerűsítése érdekében idén júniusban tíz napon át folyamatosan újraélesztési bemutatót tartottunk városunk Fő terén, s ezzel a maratoni újraélesztés új Magyar Rekordját értük el.

Tisztelt Vendégeink!
A konferencia minden résztvevőjének jó tanácskozást kívánok!
Kérem, hogy ismerkedjenek meg a 2000 éves Szombathely történelmi emlékeivel, élvezzék városunk vendégszeretetét!

Tisztelt Meghívottak!

Az Egészséges Városok mozgalom 1987. évi elindulása óta az addigi hagyományos megközelítéseken túlmutatva az egészség megőrzését, fejlesztését alapjában új megközelítésekre és módszerekre építette.

Azóta is sokszor feltették nekünk azt a kérdést, hogy mitől több, hatékonyabb a lakosság egészségének megőrzése, ha azt egy település az Egészséges Városok alapelvei, módszerei segítségével végzi.

Szövetségünk idei éves szimpóziuma azt a nagyon hasznos, de igen nehéz célt tűzte ki, hogy megpróbál válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy a csokorba gyűjtött válaszok segítségével mind szélesebb körben meggyőzze az egészség iránt elkötelezett szervezeteket, településeket az Egészséges Városok mozgalmához való csatlakozásról, és ezen módszerek alkalmazásáról.

Tisztában vagyunk azzal, hogy szinte minden településen tesznek erőfeszítéseket a lakosság egészségének megőrzése, javítása érdekében, és a legfőbb célunk az, hogy ezt a széleskörű szándékot és tevékenységet még hatékonyabbá tegyük.

Nagy örömünkre szolgálna, ha az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tapasztalatai mind szélesebb körben arra sarkallnák az elkötelezett településeket, hogy az Egészséges Városok mozgalom keretében mind hatékonyabban végezzék a lakosság egészségvédelmének, egészségmegőrzésének nemes feladatát.

Reméljük, mind több érdeklődő önkormányzat, civil és szakmai szervezet érdeklődését felkeltettük, mindannyiukat szeretettel várjuk az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége XXVIII. Szimpóziumára.

De Blasio Antonio

főtitkár
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége


A szimpózium célja:
 • Az Egészséges Városok program hozzáadott értékeinek bemutatása
 • Az Egészséges Városok tevékenységében a hozzáadott érték megjelenése az alábbi területeken:
  • Városi döntéshozók elkötelezettsége az egészség érdekében
  • Multiszektorialitás
  • Partneri együttműködés
  • Közösségek részvétele a döntések előkészítésében
  • Egyenlő esélyek biztosításának elve
  • Az Egészséges Városok módszereinek alkalmazása helyi szinten
A szimpózium feladata:
 • Bemutatni, hogy az Egészséges Városok program alapelvei, sajátosságai, azok megjelenése a helyi tevékenységekben, hogyan tud hozzáadott értéket biztosítani a helyi egészségfejlesztési munkában.
 • Az Egészséges Városok program előnyeinek, hozzáadott értékeinek megismertetésével megalapozni az érdeklődő, csatlakozni kívánó városokkal való együttműködést.
 • Bemutatni, hogy az Egészséges Városok alapelvei szerint működő helyi egészségmegőrzési, egészségfejlesztési munka hogyan tud hatékonyabb lenni, mint a hagyományos ilyen jellegű tevékenységek.
A szimpózium munkamódszere:

Az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége hagyományaihoz híven a résztvevők plenáris üléseken előadások, esettanulmányok keretében ismerhetik meg a szimpózium céljaihoz és feladataihoz kapcsolódó témákat.

A szimpózium résztvevői:

A rendezvény nyitott, így az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagvárosai mellett minden érdeklődő önkormányzat, szervezet és magánszemély számára biztosított a részvétel lehetősége, és ezáltal az Egészséges Városok program mélyebb megismerése.

 

 

PROGRAMTERVEZET

2016. november 3. (csütörtök)
11:00 A szövetség Igazgatótanács ülése (Külön meghívás alapján)
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.)
12:30-tól A közgyűlés résztvevőinek érkezése
Büféebéd az igazgatótanács és a közgyűlés résztvevői részére
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.)
14:00 A szövetség Közgyűlése (Külön meghívás alapján)
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.)
15:30 Kávészünet
16:00 Közgyűlés folytatása
17:00 Közgyűlés zárása
17:15 Szent Márton Jubileumi Év - kulturális program az AGORA Savaria Moziban
19:00 Vacsora
Helyszín: Hotel Claudius (Szombathely, Bartók B. krt. 39.)
2016. november 4. (péntek)
10:00 XXVIII. Szimpózium – Megnyitó
Helyszín: Hotel Claudius (Szombathely, Bartók B. krt. 39.)
10:15 Plenáris ülés
11:15 Kávészünet
11:45 Plenáris ülés folytatása
13:00 Ebéd
Helyszín: Hotel Claudius (Szombathely, Bartók B. krt. 39.)
14:00 Plenáris ülés
Helyszín: Hotel Claudius (Szombathely, Bartók B. krt. 39.)
15:30 Kávészünet
16:00 Plenáris ülés folytatása
17:30 Szimpózium 1. napjának zárása
19:00 Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének fogadása
2016. november 5. (szombat)
9:30 "Egészség-napok Szent Márton Jubileumi Évében" c. rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója - AGORA Művelődési és Sportház
(Indulás 9:15-kor a Hotel Claudiustól különjáratú autóbusszal)
10:30 Kávészünet
Helyszín: Hotel Claudius (Szombathely, Bartók B. krt. 39.)
10:45 Plenáris ülés
Helyszín: Hotel Claudius (Szombathely, Bartók B. krt. 39.)
12:00 Konferencia zárása
12:30 Ebéd, hazautazás

   

 

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

I. Szimpóziumon való részvétel

1.) Jelentkezés

 • A jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével és a részvételi költségek az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövesége számlájára, a kiküldött számlán szereplő határidőig történő átutalásával érvényes.
  Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 30.
 • A korábban megrendelt szolgáltatások lemondására is a jelentkezési határidőig van lehetőség kötbérmentesen. A részvétellel kapcsolatos minden ügyintézés a szövetségen keresztül zajlik, így kérjük, a szállodába senki ne küldjön jelentkezési lapot vagy részvételi díjat!

2.) Előadásra való jelentkezés

 • Előadás/esettanulmány bejelentése című nyomtatvány visszaküldésével, a nyomtatványon megadott elérhetőségekre.  
 • Visszaküldési határidő: 2016. szeptember 30.
 • Az előadások megtervezéséhez a meghívófüzetben megtalálható a javasolt szerkezeti vázlat (Útmutató esettanulmányok készítéséhez).

3.) Költségek:

a) Regisztrációs díj: 5.000. Ft/fő

 • A regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs költségeket, és a kávészünetekben történő fogyasztást.

b) Étkezések:

 • A résztvevők részére 3 étkezés térítéses:

  November 3. (csütörtök) Vacsora 3.290. Ft/fő
  November 4. (péntek) Ebéd 3.290. Ft/fő
  November 5. (szombat) Ebéd 3.290. Ft/fő

  Mindhárom térítéses étkezés svédasztalos rendszerben történik, melyek ára tartalmazza egy üveg ásványvíz vagy üdítő fogyasztását étkezésenként. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

  A november 3-i (csütörtök) igazgatótanács ülés és közgyűlés résztvevői számára Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja az ebédet. A szimpózium résztvevői számára november 3-én (pénteken) este Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere ad fogadást.

  Kérjük, a jelentkezési lapon jelölje meg, hogy ezen étkezések közül melyeket igényli, mind a térítéses, mind pedig a nem térítéses étkezések esetén!

c) Szállás:

 • A rendezvény szálláshelye:

  Hotel Claudius
  Szombathely, Bartók B. krt. 39.
  http://claudiushotel.hu/

  Egyágyas elhelyezés 17.320. Ft/fő/éjszaka
  Kétágyas elhelyezés 10.370. Ft/fő/éjszaka

  A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, az ÁFA-t, és az idegenforgalmi adót, valamint a szauna, fitness, billiárd szolgáltatás használatát.

  A szállodai szobákat érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és utazás napján 11:00 óráig kell elhagyni.

  Kétágyas szállásfoglalás esetén, kérjük, a jelentkezési lapon szíveskedjenek jelezni, hogy a szobát kivel kívánja megosztani. A foglalás csak abban az esetben fogadható el kétágyas foglalásnak, ha a résztvevő jelzi, hogy a szobát kivel kívánja megosztani, és az általa jelzett fél is beírta a jelentkezési lapjára őt. Ellenkező esetben a foglalást csak egyágyasként tudjuk fi gyelembe venni.

II. Regisztráció-információ:
2016. november 3. 12:30 - 15:00 óra   Polgármesteri Hivatal
(csak az igazgatótanács ülés és a közgyűlés résztvevői részére)
  16:00 - 19:00 óra   Hotel Claudius
(a szimpózium résztvevői részére)
2016. november 3. 09:00 - 16:00 óra   Hotel Claudius
2016. november 3. 09:00 - 11:00 óra   Hotel Claudius
III. Parkolás
 • A közgyűlés napján és helyszínén (2016. november 3., Polgármesteri Hivatal) ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk a gépkocsival érkezőknek, a városháza mögött, a Thököly utcából nyíló Rákóczi F. utca elején lévő Isis parkolóban, a helyszínen Szombathely város munkatársa segít a parkolóhelyet elfoglalni.
 • A szimpózium (2016. november 4-5.) helyszínén és a konferencia szálláshelyén (Hotel Claudius) parkolásra a szálloda előtt található sorompóval és kamerákkal őrzött parkolóban van lehetőség, melynek használata ingyenes.
IV. További információ:
Nagy Zsuzsanna
az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége titkára
7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.
Mobil: 06 70 7088 620
Tel: 06 72 312 965
Fax: 06 72 515 861
E-mail: egvaralap@mail.datanet.hu
 
Gyarmati Norbert
az Egészséges Városok Szombathelyi Tagszervezetének koordinátora
9700 Szombathely, Bem József u. 9.
Mobil: 06 30 9271 571 • Tel: 06 94 324 228 • Fax: 06 324 228
E-mail: hch@savaria.hu
 

Letölthető:
Jelentkezési lap Doc 50 Kbyte
Előadás/esettanulmány bejelentése Doc 39 Kbyte