Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XVIII. Szimpóziuma

"Hozd a formád!" - Egészségkommunikáció - Gyermekegészség

VÁC, 2006. NOVEMBER 9-11.

A rendezvény fővédnöke:
Dr. Molnár Lajos
Egészségügyi Miniszter
A rendezvény védnökei:
Dr. Kökény Mihály
az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának Elnöke

Gábor Edina
az Országos Egészségfejlesztési Intézet Főigazgatója

Szabó Imre
Pest Megye Közgyűlésének Elnöke

Oberritter Miklós
a Duna-Dráva Cement Kft. Elnök-vezérigazgatója
Rendezők:
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
Vác Város Önkormányzata

Kedves Meghívottak!

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2006-ban 14 éves múltra tekint vissza, ami az 1992. évi megalakulást megelőző közel 4 éves hálózati együttműködést beleszámítva, egy ember életében is hosszú időnek számít. 18 év alatt egy kisgyerekből komoly felnőtt lesz, mint ahogy az Egészséges Városok mozgalma is az elmúlt közel 20 év alatt megerősödött, mind Európa, mind világszerte immár komoly tudományos eredményeket is magának tudhat. Ahogy egy gyermek (majdan
tinédzser) életében is vannak buktatók és nehézségek, úgy az Egészséges Városok mozgalomban is voltak leküzdendő akadályok, hullámvölgyek és hullámhegyek, de a fejlődés ennek ellenére kézzel fogható.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének 2006-ban 24 város a tagja, különböző egészségi problémákkal, eltérő gazdasági háttérrel, de mindezektől függetlenül egy olyan közös akarattal, hogy a magyarországi és a nemzetközi mozgalomban való részvétel segítségével javíthassuk városuk lakosságának egészségét, és élhetőbbé tegyék településüket. Az Egészséges Városok európai és magyarországi mozgalmának fontos szakmai és kommunikációs csomópontjai azok a tudományos rendezvények, tréningek és munkacsoport találkozók, melyek során a programban résztvevő városok képviselői kicserélhetik tapasztalataikat, bemutathatják új módszereiket és eredményeiket.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége éves tudományos szimpóziuma is kettős feladatot lát el immár 18 éve részben a szövetség tagjainak kíván tapasztalatcsere lehetőséget biztosítani, ugyanakkor minden érdeklődő magyar város számára szeretné bemutatni, hogy az Egészséges Városok program mennyiben tud hozzájárulni a helyi döntések egészségesebbé tételéhez és ezen keresztül a lakosság egészségének javításához.

A 2006. évi szimpózium címe "Hozd a Formád!" utal arra, hogy az ifjú nemzedékek, vagyis a gyermek és ifjúsági korúak egészségfejlesztése, táplálkozási és mozgáskultúrájának javítása és a túlsúly, mint globális probléma elleni küzdelem a fő
témája rendezvényünknek. Ugyanakkor az a felismerés, amimunkánkat hosszú évek óta kíséri, megjelenik tudományos programunk célkitűzéseiben is a gyermekegészség kérdéseinek megfelelő kommunikációja és általában az egészségkommunikáció a médiumokban.

2006. évi rendezvényünkre is azzal a nem titkolt szándékkal hívjuk meg Önöket, hogy tanulhassunk egymástól, és akik még nem ismerik az Egészséges Városok mozgalmát, lehetőséget kapjanak olyan információk megszerzésére, melyek alapján
úgy dönthetnek, hogy szeretnének népes közösségünkhöz tartozni.

De Blasio Antonio
főtitkár

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket Vácott, az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének XVIII. Szimpóziuma
alkalmából.

Városunk közel ezer éves történelmimúltra tekint vissza, számos műemlékkel rendelkezik. Évtizedek óta a térség
oktatási, kulturális, egészségügyi, közigazgatási, kereskedelmi és egyházmegyei központja. Gazdasági szerepe is
jelentős a számos ipari üzem nyújtotta munkalehetőség miatt. Vác városa 2000. évtől tagja az Egészséges Városok
Magyarországi Szövetségének. A belépést követően elkészítettük városunk Egészségképét, azzal a céllal, hogy reális
helyzetértékelést kapjunk a lakosság egészségi állapotáról, az egészséget befolyásoló környezeti, társadalmi tényezőkről
valamint az előttünk álló feladatokról.

A Szimpózium témájához kapcsolódva elsősorban a gyermekek, fiatalok vonatkozásában szeretném bemutatni városunkat. Fontosnak tartjuk, hogy az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés területén - a szakemberekkel együttműködve -maga a közösség, a civil szervezetek is tevékenyen vegyenek részt. Ennek ösztönzésére évek óta biztosítunk pályázati
forrásokat primer prevenciós programok megvalósítására. Ennek keretében hagyománnyá vált a kortársképzés, drog-prevenció, a pedagógusok felkészítése az egészségmegőrzés új kihívásaira. Az oktatási intézmények különös gondot fordítanak az egészséges életmódra és környezettudatos nevelésre, melyhez az önkormányzat az iskolák tárgyi feltételeinek
európai szintű megteremtésével járult hozzá. Az utóbbi néhány évben 4 középiskola épült, illetve újult meg.

Az egészséges életmód egyik fontos eleme a rendszeres testmozgás. Városunk sportélete három pilléren nyugszik: az élsport mellett jelen van a diáksport és a szabadidős sport is. A városban folyó aktív sportéletnek köszönhető, hogy 2003-ban elnyertük a "Nemzet sportvárosa" címet. Kerékpárút kiépítése a város teljes hosszában, színvonalas sportcsarnok
építése, uszoda rekonstrukció, műfüves sportpálya átadása és számos iskolai sportudvar korszerűsítése jellemzi az eltelt időszakot. A kisgyermekekre gondolva a város legtöbb játszóterét, parkját jóval az EU által megszabott határidő előtt korszerűsítettük, így biztonságos és esztétikus környezet teszi kellemessé az itt töltött időt.

Vác városa amagas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítását is szívügyének tekinti. Így a közelmúltban kormányzati támogatással, pályázati úton megvalósult a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciója mintegy 750 millió forint összegben. Ezzel a korszerűsítéssel tovább erősítettük a város regionális centrum szerepét. További - többmint 500 milliós - beruházás
eredményeként megvalósult többek között egy új dialízis központ, egy digitális röntgenállomás, és a patológiai osztály felújítása, valamint aTüdőgondozó új épületének átadása. Örülök, hogy városunk adhat otthont ennek a konferenciának,megteremtve ezzel annak a lehetőségét, hogy a szakemberek tapasztalatot cseréljenek, azon felül élményekben gazdagodhatnak itt, a Dunakanyar szívében.

Kívánom, hogy kellemesen és hasznosan teljen el ez a pár nap, remélem, hogy visszatérnek hozzánk, hiszen minden évszakban gazdag programokkal állunk vendégeink rendelkezésére.

Dr. Bóth János
polgámester

A szimpózium célja:
 • Az Egészséges Városok mozgalom közel két évtizedes magyarországi és nemzetközi tapasztalataira építve megvizsgálni a gyermekek egészségét befolyásoló étkezési szokások és a mozgáskultúra viszonyrendszerét a hazai gyakorlatban, különös tekintettel az iskolai gyermekélelmezési programokra és az azon belüli lehetőségekre.
 • A gyermekek iskolai mozgáslehetőségeinek napi gyakorlatának vizsgálata és a fejlesztés lehetőségei.
 • Megvizsgálni a gyermekegészség szempontjainak megjelenését a különböző médiumokban.
 • Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosaiban működő helyi médiumokkal közös egészségkommunikációs stratégia kialakítása.
A szimpózium feladata:
 • Bemutatni azokat a pozitív tapasztalatokat, ahol a gyermekek (óvoda, általános iskola, középiskola) iskolai és iskolán kívüli étkezési szokásait sikerült megváltoztatni, jó irányba befolyásolni.
 • Megvizsgálni a táplálkozási szokások és a mozgásszegény életmód viszonyrendszerét, valamint a túlsúlyt és elhízást okozó tényezőket.
 • Megalapozni olyan helyi együttműködéseket, melyekben a különböző szakmai és társadalmi területek képviselői, valamint a helyi médiumok közösen kívánnak a helyzeten javítani.
 • Közös média egészségkommunikációs stratégia kialakítása különös tekintettel a gyermekek egészségfejlesztésére.
A szimpózium munkamódszere:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége hagyományaihoz híven a résztvevők plenáris ülések és munkacsoportok keretében ismerhetik meg a szimpózium fő témaköréhez kapcsolódó részterületek eredményeit és tapasztalatait.

Terveink szerint plenáris előadást tartanak többek között:
 • Egészségügyi Minisztérium
 • Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága
 • Országos Egészségfejlesztési Intézet
 • Országos szakmai szervezetek
 • WHO színtérprogramok
 • "ShapeUp" Európai Uniós Project képviselője
 • Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai szekcióüléseken számolnak be a gyermekegészséget érintő a táplálkozás és a mozgás viszonyrendszerében összegyűjtött tapasztalataikról, helyi közös tevékenységekről.
A szimpózium résztvevői:

A rendezvény nyitott, így az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének tagvárosai mellett minden érdeklődő önkormányzat, szervezet és magánszemély számára biztosított a részvétel lehetősége, és ezáltal az Egészséges Városok program mélyebb megismerése.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a meghívások során megkülönböztetett figyelmet kapnak a témához kapcsolódó országos és helyi szakmai és civil szervezetek.

Tervezett munkacsoportok:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai olyan helyi programokról készíthetnek előadást, esettanulmányt, melynek keretében bemutatják a gyermekegészséget befolyásoló iskolai és iskolán kívüli, táplálkozással és mozgással kapcsolatos programokat, módszereket. Az előadások időtartama előreláthatólag maximum 10 perc.

Az előadásokat előreláthatólag az alábbi tematikus csoportokba osztják be:

 1. A gyermekegészséget (táplálkozás, mozgás) célzó programokkal kapcsolatos felmérések, kutatások.
 2. Helyi akciók, programok (egyenlő esélyek megteremtése, közösségi részvétel, multiszektorialitás)
 3. Programok értékelés, monitorozása.
 4. Ahelyi programok kommunikációs stratégiája és média-megjelenése.

 

 

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

I. Szimpóziumon való részvétel

1.) Jelentkezés

 • A jelentkezési lap oldal kitöltésével és a részvételi költségek az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége számlájára történő egyidejű átutalásával együtt.
 • Jelentkezési határidő: 2006. október 20.
 • A korábban megrendelt szolgáltatások lemondására is a jelentkezési határidőig van lehetőség kötbérmentesen. A rendezvénnyel kapcsolatos információt a rendezvény felelős szervezője, Dr. Nagy Magdolna (06 27 300 409) és Nagy Zsuzsanna (06 72 312 965 v. 06 30 487 7279) ad.

2.) Előadásra való jelentkezés

3.) Költségek:

a) Regisztrációs díj: 5.000. Ft/fő

 • A regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs költségeket, és a kávészünetekben történő fogyasztást.

b) Étkezési költség:

 • Reggeli: a szállóvendégek részére az adott szállodában, szobaárak a reggelit is tartalmazzák.
  A résztvevők részére 3 étkezés térítéses:
  - November 9. vacsora 3.200 Ft/fő
  - November 10. ebéd 2.500 Ft/fő
  - November 11. ebéd 2.500 Ft/fő
  Kérjük, a jelentkezési lapon jelölje meg, hogy ezen étkezések közül melyiket igényli.

c) Szállásköltség:

 • A rendezvény helyszíne és fő szálláshelye:

  Kék Duna Klub Hotel

  (2132 Göd, Kék Duna u. 34.)
  Egyágyas elhelyezés 10.500 Ft/fő/éj reggelivel
  Kétágyas elhelyezés 8.000 Ft/fő/éj reggelivel

További szálláshelyek:

 • Ilka Panzió*
  (2132 Göd, Pesti út 93/a, www.ilkacsardapanzio.hu)
  Egyágyas elhelyezés 7.500 Ft/fő/éj reggelivel
  Kétágyas elhelyezés 4.250 Ft/fő/éj reggelivel
 • Liget Panzió*
  (2133 Sződliget, Rezeda u. 2., http://invitel.hu/ligetpanzio)
  Egyágyas elhelyezés 6.500 Ft/fő/éj reggelivel
  Kétágyas elhelyezés 4.500 Ft/fő/éj reggelivel

  * Kb. 2 km távolságra találhatók a Kék Duna Klub Hoteltől. A Panziókban megszálló vendégek részére a Panziók és a Kék Duna Klub Hotel közti közlekedést a helyi szervezők igény szerint gépkocsival/minibusszal biztosítják. A szállásigények kielégítése a jelentkezések sorrendjében történik. Kétágyas
  szállásfoglalás esetén, kérjük jelezni, hogy kivel kívánja a szobát megosztani, ellenkező esetben a foglalást csak egyágyasként tudják figyelembe venni.
II. Regisztráció-információ:
 • 2006. november 9. 12:00 - 18:00 óra Polgármesteri Hivatal
 • 2006. november 10. 9:00 - 17:00 óra Kék Duna Klub Hotel
 • 2006. november 11. 9:00 - 12:00 óra Kék Duna Klub Hotel
III. Parkolás

Az Igazgatótanács ülés és Közgyűlés (2006. november 9.) helyszíne a Váci Polgármesteri Hivatal. A Városháza előtti parkoláshoz kérjük, a gépkocsi rendszámát a jelentkezési lapon szíveskedjenek jelezni. A szimpózium helyszíne (Kék Duna Klub Hotel) és a további két szálláshely (Ilka Panzió és Liget panzió) mind zárt parkolóval rendelkeznek a vendégek részére.

IV. További információ:
Dr. Nagy Magdolna, tisztifőorvos
ÁNTSZ Váci-, Szobi Városi Intézete, Egészséges Városok helyi koordinátora
Tel.: 06 27 300 409
Fax: 06 27 502 515
E-mail: vacipege@freemail.hu
 
De Blasio Antonio, főtitkár
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.
Tel: 72 312 965
Fax: 72 515 861
E-mail: hcfpecs@mail.datanet.hu
 
Nagy Zsuzsanna, project asszisztens
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.
Tel: 72 312 965
Fax: 72 515 861
E-mail: egvaralap@mail.datanet.hu
Letölthető:
Meghívó (program tervezet, útmutató esettanulmányok készítéséhez, térkép) Pdf 640 Kbyte