Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XVII. Szimpóziuma

"Mozgás és Egészség"

ZALAKAROS, 2005. OKTÓBER 6-8.

A rendezvény fővédnöke:
Dr. Rácz Jenő
Egészségügyi Miniszter
A rendezvény védnökei:
Dr. Kökény Mihály
Népegészségügyi Kormánymegbízott
Dr. Makara Péter
Országos Egészségfejlesztési Intézet Igazgatója
Dr. Ábrahám Attila
Nemzeti Sporthivatal Elnöke
Mesterházy Attila
Sportegyesületek Országos Szövetsége Elnöke
Kis-Bódog Zoltán
Zala Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Kvarda Attila
Zala Megye Tisztifőorvosa
Rendezők:
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
Zalakaros Város Önkormányzata

Kedves Meghívottak!

Az Egészséges Városok európai mozgalma közel 20 éve bontott zászlót, és azóta immár a IV. ötéves ciklusába lépett. A hosszú évek során felhalmozott tapasztalatok mind a nemzetközi, mind a hazai szinten hatalmas fejlődést eredményeztek az egészségesebb várospolitika, valamint az egészségfejlesztés nemzeti stratégiájának alakulásában.
Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének kitartó, céltudatos szakmai munkája eredményeként több olyan kezdeményezés került az országos egészségpolitika fő áramlatába, mint például a települési egészségkép és egészségterv, valamint a férfiak egészségmegőrzését célzó prosztatarák programok.

A WHO Egészséges Városok IV. ötéves ciklusának egyik fő prioritása a mozgás és az egészség helyi kapcsolatrendszerének lehetséges továbbfejlesztése, különös tekintettek az egyenlő esélyek megteremtésére, a helyi közösségek bevonására, és a multiszektoriális megközelítésre, valamint a mozgás szerepére az időskorúak egészségének megőrzésében.
A mozgás-gazdag életmód és az egészség megőrzésének szoros kapcsolatát hazánkban sem vitatják, azonban sokkal távolabbra mutató, következetes munkára van ahhoz szükség, hogy ebben a tekintetben is felzárkózzunk Európához és mind a felnőtt, mind a gyermek korosztályok esetében legalább megközelítsük a tőlünk nyugatra élők rendszeres mozgásának arányát.

A sport és a mozgás nem csupán a testi, hanem ugyanannyira a szellemi egészség megőrzését és fejlesztését is szolgálja, nem beszélve a közös sportolás közösségépítő és megtartó erejéről.
A mozgás-gazdag életmód feltételeinek és motivációjának, valamint szakmai hátterének megteremtéséhez igen széleskörű együttműködés kialakítása szükséges, hiszen ezek a kérdések mind országos, mind helyi szinteken ugyanúgy felmerülnek az oktatásügyben, mint a várostervezés és a szociálpolitikai stratégiák alakításában. A versenysport és a szabadidősport, tömegsport kapcsolatának kérdése is fontos, hiszen a magas szinten sportolók hatalmas húzóerőt jelentenek a lakosság sportolási vágyának növelésében és a gyermek korosztályok sportolói példaképének kialakításában.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége immár 16 éves múltra visszatekintő tevékenységében a mozgás és az egészség mindig is jelentős hangsúly kapott mind a szövetségi, mind a helyi szervezetek munkájában, a gyermekkorosztályoktól, a családokon keresztül, a nyugdíjas korig.
Szövetségünk 2005. évi szimpóziumának fő témájaként a mozgás és egészség gyűjtőernyője alatt olyan széleskörű érdeklődésre számot-tartó kérdéseket kívánunk tárgyalni, melyek valóban segíthetnek a társadalom szintjén változásokat indukálni mind helyi lakókörnyezetünk, mind a nemzet egészségének fejlesztéséért.

De Blasio Antonio
főtitkár

 

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm Önöket a XVII. Szimpózium megrendezése alkalmából, Zalakaroson. Zalakaros 751 éves múltra visszatekintő, 1900 állandó lakosú fürdőváros, a Kis-Balaton nyugati peremén, Zala megye déli kapujában. Gépkocsival, vonattal, légi úton - Sármelléken keresztül - közelíthető meg.
Városunk már több éve csatlakozott az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez, fontosnak érezzük, mind a vendégek, mind a helyi lakosság egészségének megőrzését, ennek érdekében különböző programok támogatását.
A "mozgás és egészség" szlogen folyamatosan jelen van mindennapi életünkben. Fürdőkultúránk, a 40 éves gyógyfürdőnkbe évente ellátogató több mint 700.000 vendég jelzi, hogy az erdőkkel körülvett, szép természeti környezetben megbúvó kisvárosban igazi gyógyulásra, pihenésre, kikapcsolódásra találhatnak.

Minden generációnak számos lehetősége nyílik az aktív, mozgással teli pihenésre; az idősek a gyógyvíz és a rehabilitációs kezeléseknek köszönhetően válnak fittebbé, Európában is híres gyógyfürdő komplexumunk számos, a TB által is támogatott gyógykezeléssel szolgálja az időskori egészségmegőrzést és rehabilitációt, míg a családosok és a fiatalabb generációk a termálfürdő és a strand élményelemeivel kapcsolódhatnak ki.
Színvonalas szállodáink is számtalan wellness szolgáltatással kényeztetik vendégeiket, a modern kor követelményeinek megfelelve.
Büszkék vagyunk a Parkerdőnkre, ahol több túraútvonalon járhatják be a környéket és akár biciklivel, akár gyalogosan a közeli Kis-Balaton csodálatos természeti világát is felfedezhetik az érdeklődők.

Városunk több, évről évre megrendezésre kerülő nemzetközi sportrendezvényt is támogat, gyermekeink már iskolás korban aktívan hét szakosztályban sportolhatnak, versenyezhetnek, iskolaszerű úszásoktatásban vesznek részt és kiváló eredményeik születtek országos szinten is teniszben. Ezen kívül rendelkezünk NB-s asztalitenisz és több megyei szintű csapattal. Ez úgy gondolom, minősíti 1900 fős településünk sporttevékenységét.
A közös családi kirándulások, szalonnasütések, gyalogos-és biciklitúrák pedig azon túl, hogy erősítik a kisvárosi közösséget az ideérkező vendégeket is bevonják a helyi programokba.

Kívánom, hogy érezzék jól magukat Nálunk, fedezzék fel kisvárosunk kincseit.
Remélem, a szimpózium résztvevőjeként olyan hasznos beszámolókat, előadásokat hallhatnak, új kapcsolatokat építhetnek ki, melyek segítségével felkarolhatják, még aktívabban ápolhatják a Szövetség egyik fő feladatát, a mozgás és egészség népszerűsítését.

Szirtes Lajos
polgámesterA szimpózium célja:
 • Az Egészséges Városok mozgalom közel két évtizedes magyarországi és nemzetközi tapasztalataira építve megvizsgálni az egészség és a mozgás viszonyrendszerét a hazai gyakorlatban, különös tekintettel a helyi közösségi kezdeményezésekre, programokra.
 • A sport társadalmi szerepének bemutatásán keresztül megfelelő segítséget nyújtani az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai számára a helyi sportegyesületekkel, különböző mozgásprogramokat kínáló szervezetekkel való együttműködésekhez.
 • Az egészségfejlesztés és a sport szélesebb körű és hatékonyabb együttműködése alapján lehetővé tenni, hogy a sport és a mozgás mind hangsúlyosabban jelenjen meg az egészségfejlesztés helyi kezdeményezéseiben.
A szimpózium feladata:
 • Bemutatni azokat a pozitív tapasztalatokat, ahol a sport és az egészségfejlesztés szakemberei közös, a rendszeres mozgást elősegítő programokat szerveznek és valósítanak meg.
 • Megvizsgálni a mozgás és egészség szoros viszonyrendszerében az egyenlő esélyek, a közösségi részvétel és a multiszektorialitás megjelenését - különös tekintettek az időskorúakat célzó programokra.
 • Megalapozni a sport és egészségfejlesztési szakemberek közös munkáját az együttműködések továbbfejlesztésének módszereihez.
A szimpózium munkamódszere:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége hagyományaihoz híven a résztvevők plenáris ülések és munkacsoportok keretében ismerhetik meg a szimpózium fő témaköréhez kapcsolódó részterületek eredményeit és tapasztalatait.

Terveink szerint plenáris előadást tartanak többek között:

 • Egészségügyi Minisztérium
 • Népegészségügyi Kormánymegbízotti Iroda
 • Nemzeti Sporthivatal
 • Sportegyesületek Országos Szövetsége
 • Országos Egészségfejlesztési Intézet
 • Országos szakmai szervezetek
 • Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai szekcióüléseken számolnak be a mozgás és egészség viszonyrendszerében összegyűjtött tapasztalataikról, helyi közös tevékenységekről.

A szimpózium résztvevői:

A rendezvény nyitott, így az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének tagvárosai mellett minden érdeklődő önkormányzat számára biztosított a részvétel lehetősége, és ezáltal az Egészséges Városok program mélyebb megismerése.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a meghívások során megkülönböztetett figyelmet kapnak a sport és a mozgás országos és helyi szakmai és civil szervezetei.

Tervezett munkacsoportok:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai olyan helyi programokról készíthetnek előadást, esettanulmányt, melynek keretében bemutatják a mozgás-gazdag életmód mind szélesebb körű elterjesztésének lehetséges módszereit, megoldásait. Az előadások időtartama előreláthatólag maximum 10 perc.
Az előadásokat előreláthatólag az alábbi tematikus csoportokba osztják be:

 1. A helyi lakosság mozgás, sportprogramjaival kapcsolatos felmérések, kutatások.
 2. Helyi akciók, programok (egyenlő esélyek megteremtése, közösségi részvétel, multiszektorialitás)
 3. Programok értékelés, monitorozása.
 4. A helyi mozgásprogramok kommunikációs stratégiája.

Különös tekintettel az egészséges időskor megteremtését célzó mozgásprogramokra.

Az előadások, esettanulmányok elkészítéséhez kérjük, a meghívóban található ÚTMUTATÓ ajánlásait szíveskedjenek figyelembe venni.

 

 

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

I. Szimpóziumon való részvétel

1.) Jelentkezés

 • A Jelentkezési lap oldal kitöltésével és a részvételi költségek - az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége számlájára történő - egyidejű átutalásával együtt.
 • Jelentkezési határidő: 2005. szeptember 20.
 • A rendezvénnyel kapcsolatos információt a rendezvény felelős szervezője, Dr. Hegedüs Ferenc (06 309 398 147) és Nagy Zsuzsanna (06 72 312 965) ad.

2.) Előadásra való jelentkezés

 • Előadás/esettanulmány bejelentése oldal kitöltésével
 • Határidő: 2005. szeptember 15.
 • Az előadások előkészítéséhez letölthető a javasolt szerkezeti vázlat
  (Útmutató esettanulmányok készítéséhez).

3.) Költségek:

a) Regisztrációs díj: 8.000. Ft/fő

 • A regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs költségeket, a kávészünetekben történő fogyasztást.

b) Étkezési költség:

 • Reggeli: a szállóvendégek részére az adott szállodában, szobaárak a reggelit is tartalmazzák.
  A résztvevők részére 3 étkezés térítéses - 3.800. Ft/fő/étkezés áron:
  - Október 6. - vacsora
  - Október 7. - ebéd
  - Október 8. - ebéd
  Kérjük, a jelentkezési lapon jelölje meg, hogy ezen étkezések közül melyiket igényli.

c) Szállásköltség:

 • Minden résztvevő a Hotel Karos Spa-ban kerül elhelyezésre:
  A Hotel Karos Spa ****superior édenkerti környezetben fekszik, 400 m-re Zalakaros központjától. (Térkép.)
  A ****superior besorolású szálloda a luxus, komfort és egyediség minden igényét kielégíti.
 • A szállásköltség:
  - egyágyas elhelyezés esetén 12.000. Ft/fő/éj
  - kétágyas elhelyezés esetén 8.450. Ft/fő/éj
 • Kétágyas szállásfoglalás esetén, kérjük jelezni, hogy kivel kívánja a szobát megosztani, ellenkező esetben a foglalást csak egyágyasként tudják figyelembe venni.
II. Regisztráció-információ:
 • 2005. október 6. 10.00 - 14.00. óra Hotel Karos Spa
 • 2005. október 7. 8.00 - 16.00. óra Hotel Karos Spa
 • 2005. október 8. 8.00 - 12.00. óra Hotel Karos Spa
III. Lemondási feltételek:
 • A szállás és a megrendelt szolgáltatások 2005. szeptember 20-ig kötbérmentesen lemondhatók.
 • 2005. október 3-ig történő lemondás esetén 50%-ot tudunk visszatéríteni a befizetett összegből.
 • 3 napon belüli lemondás esetén a szállás és a megrendelt szolgáltatások teljes áron számlázásra kerülnek.
IV. Parkolás

A szálloda előtt nyitott parkolóban. Kérjük, a jelentkezési lapon szíveskedjenek jelezni, hogy gépkocsival érkeznek és igényelnek-e parkolóhelyet.

V. További információ:
A rendezvény felelős szervezője: Dr. Hegedüs Ferenc, koordinátor
Tel: 06 309 398 147
Fax: 06 93 340 531
E-mail: phzkaros@axelero.hu
   
Programbizottság elnöke: De Blasio Antonio, főtitkár
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.
Tel: 72 312 965
Fax: 72 515 961
E-mail: hcfpecs@mail.datanet.hu
   
Programbizottság titkára: Nagy Zsuzsanna, project asszisztens
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.
Tel: 72 312 965
Fax: 72 515 961
E-mail: nzsuzsu@freemail.hu
Letölthető:
Térkép Jpg 240 Kbyte
Útmutató esettanulmányok készítéséhez Rtf (Rich-Text) 90 Kbyte
Program tervezet Rtf 88 Kbyte