Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége

2004. évi Közhasznúsági Jelentése

Az 1997. évi CLVI. törvény III. fejezet 19. § 3. pontja alapján

a) pont: Számviteli beszámoló

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2004. évi bevételei 6.777.830.Ft összeget tettek ki, kiadásai 7.006.713. Ft összeget tartalmaztak.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2004-ben 3 millió Ft működési támogatást nyert el az Nemzeti Civil Alaptól, melynek felhasználása a támogatóval kötött szerződésnek megfelelően történt, a teljes összeg működési költségekre fordítódott.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól 1 millió Ft támogatást nyert el 2004-ben, melyet a szerződés szerint kiadvány elkészítésére és megjelentetésére, valamint hazai és nemzetközi rendezvényeken való megjelenésre fordított.

Mérleg (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c e
1. A. Befektetett eszközök 0. 0.
5. Forgóeszközök 12.888. 12.659.
9. IV. Pénzeszközök 12.888. 12.659.
10. Eszközök (aktívák) összesen 12.888. 12.659.
11. C. Saját tőke 0. 0.
17. D. Tartalék 12.888. 12.659.
18. E. Céltartalék 0. 0.
19. F. Kötelezettségek 0. 0.
22. Források (passzívák) összesen 12.888. 12.659.

Eredménylevezetés (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 9.912. 6.778.
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 9.912. 6.778.
8. e) egyéb 343. 52.
12. 4. Tagdíjból származó bevétel 2.200. 2.000.
13. 5. Egyéb bevétel 7.369. 4.726.
14. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0. 0.
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0. 0.
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0. 0.
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0. 0.
18. C. Tényleges pénzbevételek 9.912. 6.778.
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0. 0.
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 10.789. 7.007.
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 10.789. 7.007.
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0. 0.
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -877. -229.
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye -877. -229.
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0. 0.
34. H. Nem pénzben realizált eredmény 0. 0.
37. I. Adózás előtti eredmény 0. 0.
38. J. Fizetendő társasági adó 0. 0.
39. K. Tárgyévi eredmény 0. 0.
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -877. -229.
b) pont: Költségvetési támogatás felhasználása
Megnevezés Összeg (forintban)
Működési támogatás - NCA 3.000.000.
Rendezvény és kiadvány támogatás - ESZCSM 1.000.000.
c) pont: A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Megnevezés Összeg (forintban)
Nyitóegyenleg 12.887.716.
Bevételek 6.777.830.
. Támogatások 4.000.000.
. Banki kamat 52.340.
. Tagdíj 2.000.000.
. Konferencia, rendezvény 725.490.
Kiadások 7.006.713.
. Takarítás + SZJA 91.651.
. Műszaki cikkek 155.750.
. Utazási költség 470.976.
. Banki jutalék 94.455.
. Honlap karbantartás 337.500.
. Nyomdaköltség 386.400.
. Irodaszer 4.800.
. Tagdíj 5.000.
. Konferenciák 1.096.875.
. Működési költség
(2003, 2004)
4.363.306.
Záróegyenleg 12.658.833.
d) pont: Cél szerinti juttatások kimutatása

A szövetség 2004-ben nem nyújtott támogatást.

e) pont: Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Költségvetési szerv megnevezése Támogatás mértéke
Működési támogatás - NCA 3.000.000.
Rendezvény és kiadvány támogatás - ESZCSM 1.000.000.
f) pont: A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, ill. összege

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége és Felügyelő Bizottságának tagjai és vezetői tevékenységükért a szervezetnél betöltött tisztségükből fakadóan juttatásban nem részesültek.

g) pont: A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége titkársági feladatait az előző évekhez hasonlóan 2004-ben is a pécsi Egészséges Városért Alapítvány látta el, amely biztosította a titkárság működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A működéssel kapcsolatos költségeket a szövetség és az alapítvány közötti megállapodásnak megfelelően az éves elszámolás alapján a szövetség átutalta az alapítvány számára.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2004. évben a következő programokat valósította meg, melyek a szövetségi közgyűlés ez irányú döntéseivel és a tárgy évre vonatkozó tervekkel összhangban voltak:

A 2004-ben a szövetség igazgatótanácsa két alkalommal ülésezett, egy alkalommal pedig rendkívüli közgyűlést tartott a szövetségi alapszabály és szervezeti működési szabályzat módosítása érdekében. Az ülések emlékeztetőit és határozatait a titkárság eljutatta minden tagvárosnak.

 • Budapest, 2004. február 4. - Rendkívüli Közgyűlés
 • Vác, 2004. május 20. - Igazgatótanács ülés
 • Gyula, 2004. szeptember 30. - Igazgatótanács ülés

2004. február 2-án Budapesten került megrendezésre az Üzleti Vezetők Fóruma az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége és amerikai partnerszervezetünk az Institute for Healthy Communities of Pennsylvania közös programjaként, melyen amerikai és magyar üzletemberek vettek részt.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége és az Institute for Healthy Communities of Pennsylvania 2004. február 3-5. között Budapesten Koordinátori Tréninget tartott a tagvárosi koordinátorok részére hálózatépítési és vezetői képességek fejlesztésére.

2004. március 23-án Budapesten Dr. Gerald Andriole amerikai professzor előadást tartott a szövetség tarvárosainak a prosztatarák megelőzéséről és kezeléséről. Az előadást követően a rendezvény résztvevői George Herbert Walker Nagykövet Úr rezidenciáján fogadáson vehettek részt.

A 2004. május 20-21-i igazgatótanács ülés és koordinátori értekezlettel Vácon került megrendezésre. A koordinátori értekezlet fő témája a "Férfiak Egészséghete" rendezvénysorozat volt, ami az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége és az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének közös kezdeményezése volt. Emellett a 2003. évi értékelő rendszer előzetes tapasztalatai is elhangzottak az értekezleten.

2004. június 14-21. között került megrendezésre a "Férfiak Egészséghete" program. A szövetség tagvárosaiban a prosztatarákra és a férfiak egészségét érintő egyéb kockázati tényezőkre figyelmet felhívó röplap terjesztése valósult meg. A tagvárosok az egészséghéten különböző sport- és szabadidős rendezvényeket szervezetek, valamint tanácsadással, tájékoztatással, és különböző szűrésekkel várták az érdeklődőket.

2004 júniusában az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége felkérést kapott az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól, hogy a Belügyminisztérium által szervezett éves polgármesteri továbbképzési program népegészségügyi témával foglalkozó részében előadást tartson gyakorlati tapasztalatairól az önkormányzatok részére. A felkérés keretében a szövetség az alábbi időpontokban, helyszíneken és előadókkal képviseltette magát.

 • 2004. június 21. - Baranya Megye - De Blasio Antonio (Pécs)
 • 2004. június 22. - Fejér Megye - Döbrentey Gyula (Székesfehérvár)
 • 2004. június 22. - Jász-Nagykun-Szolnok Megye - Szeriné Vereb Annamária (Kiskunfélegyháza)
 • 2004. június 23. - Győr-Moson-Sopron Megye - Miklósyné Bertalanfy Mária (Győr)
 • 2004. június 23. - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye - Győrik Ferenc (Szerencs)
 • 2004. június 24. - Békés Megye - Dr. Kovács Zoltán (Békéscsaba)
 • 2004. július 5. - Vas Megye - Gyarmati Norbert és Dr. Végh György (Szombathely)
 • 2004. július 7. - Tolna Megye - Horváth Éva (Dombóvár)
 • 2004. július 7. - Komárom-Esztergom Megye - Miklósyné Bertalanfy Mária (Győr)
 • 2004. július 8. - Zala Megye - Dr. Nemesvári Márta (Nagykanizsa)
 • 2004. július 12. - Somogy Megye - De Blasio Antonio (Pécs)
 • 2004. július 15. - Bács-Kiskun Megye - Szeriné Vereb Annamária (Kiskunfélegyháza)

Az előadások mindenütt az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége és adott tagváros tapasztalatairól szóltak. A szövetségről szóló előadásrészekhez a szövetségi titkárság biztosította az előadás anyagát és a szükséges információkat.

A szövetség 2004. szeptember 30 - október 2. között tartotta meg éves rendes közgyűlését és tudományos szimpóziumát. A szimpóziumon 62 fő vett részt a szövetség tagvárosaiból és néhány a téma iránt érdeklődő más városból, fő témája a gazdaság és az egészség kapcsolódási lehetősége volt.

2004. október 27-30. között került megrendezésre az Egészséges Városok európai nemzeti hálózatainak és projectvárosainak közös szervezői találkozója Udine-ben (Olaszország) mely egyben az Egészséges Városok IV. ötéves ciklusának első ilyen jellegű rendezvénye volt.

Szövetségünk továbbra is tagja a "Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért" nevű szervezetnek, melynek ülésein és programjain rendszeresen részt veszünk.

Pécs, 2005. április 28.

Készítette:

De Blasio Antonio

főtitkár