Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XVI. Szimpóziuma

"Az egészség és a helyi gazdaság kapcsolódása"

GYULA - 2004. SZEPTEMBER 30. - OKTÓBER 2.

A rendezvény fővédnöke:
Dr. Kökény Mihály
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter
A rendezvény védnökei:
Dr. Toller László
Megyei Jogú Városok Szövetsége Elnöke

Dr. Mucsi Gyula
Békés Megyei ÁNTSZ Tisztifőorvosa
A rendezvény támogatói:
Pándy Kálmán Megyei Kórház Gyula
Polgármesteri Hivatal Gyula

Kedves Meghívottak!

15 évvel ezelőtt 1989 tavaszán néhány elkötelezett és lelkes, az egészségfejlesztésért és egészségmegőrzésért tenni akaró szakember Magyarország különböző részeiről először találkozott Gyulán az Egészséges Városok magyarországi hálózatának tudományos szimpóziumán.
Gyula városa az elsők között volt, akik elindították Magyarországon azt az Egészségügyi Világszervezeti mozgalmat, amely a városi egészség és életminőség javítását tűzte ki célul, de nem csupán az amúgy is leterhelt egészségügyi szektorra támaszkodva, hanem az egészség érdekében társadalmi összefogást hirdetve.

Az elmúlt 15 évben az Egészséges Városok magyarországi hálózata szövetséggé alakult (1992-ben) és tagjainak száma a kezdeti 4 városról 21-re emelkedett. Az Egészséges Városok magyarországi szervezete 1989 óta hagyományt teremtve évente tartott tudományos konferenciáin az egészség- és környezetfejlesztés különböző problématerületeit célozta meg sajátos eszközeivel, folyamatosan szem előtt tartva az Egészséges Városok alapelveit:

- az egyenlő esélyek biztosítását,
- a közösségi részvétel elősegítését, és
- a multiszektoriális megközelítést.

Az évek során az egészségmegőrzés különböző kérdései és szereplői kerültek az éves tudományos ülések középpontjába, azonban a helyi gazdaság társadalmi szerepvállalásának kérdése szinte mindig kimaradt abból az átfogó stratégiából, amely a helyi tevékenységek hatékonyságát magas szinten biztosíthatja.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2004. évi szimpóziumát az egészség és a helyi gazdaság kapcsolatrendszeréhez fűződő, pozitív tapasztalatoknak és jövőbe mutató javaslatoknak kívánja szentelni, hiszen a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a helyi gazdaság szereplőinek fontos érdekük fűződik lakóhelyük és az ott élő emberek egészségének megőrzéséhez. Az Egészséges Városok program a kezdetektől vállalta olyan innovatív akciók és programok bevezetését és működtetését, melyek az egészségszemlélet változását eredményezhetik, és olyan új szereplők bevonásával járnak, akik a városi életminőség javítását nagymértékben elősegíthetik.

Reméljük az Egészséges Városok 2004. évi szimpóziuma minden kedves résztvevőnek segítséget nyújt majd abban, hogy a helyi egészségmegőrzés és -fejlesztés, valamint a helyi gazdaság kapcsolódási lehetőségeit a jövőben könnyebben megtalálhassák és a közös érdekek mentén hatékonyabb munkát végezhessenek.

De Blasio Antonio
főtitkár

 

Köszöntő

Örömmel üdvözlöm az Egészséges Városok valamennyi lakóját, képviselőjét, a Gyulára látogatókat.

A közel 700 éves Gyula Magyarország délkeleti régiójában, Erdély kapujában fekszik. A román határ mellett fontos határátkelőhely, megyei és regionális intézményekkel ( Kórház, Bíróság, Ügyészség, Vízügy, Környezetvédelem, stb.).
Több nemzetiségű, több vallású település, ahol az itt élők mindig békességben éltek egymással.

Történelmi hagyományaink, szellemi és épített örökségünk nyugalmat, szépséget sugároz. Gyula jelképe, a 600 éves téglavár teljes felújítása ez évben befejeződik a reneszánsz vármúzeúm felújításával együtt.

Gyógyvizünk értékes kincs, évente 1 millióan élvezik jótékony hatását az utolérhetetlen hangulatú Várfürdőben. Közel fél évszázados múltra tekint vissza a Gyulai Várszínház, a magyar nyári színházak egyik legrangosabbika.

Sokszínű program várja az idelátogatókat: kulturális események, rendezvények, fesztiválok, melyek egymásra épülnek. Sikerük biztosítéka hagyományaink folytatása, s újabb látványosságok bevezetése, pl. nagy sikere volt a februárban először megrendezett Gyulai Reneszánsz Karneválnak.

Gyula városa, és jómagam is az Egészséges Városok Szövetségének alapító tagja voltam 1988-ban, s azóta a város többször adott helyet a Szövetség rendezvényein.

A város legújabb kori története összefonódik az Egészséges Városok program történetével. A rendszerváltozást követő évek, a Gyulán 4 évente cserélődő városvezetés, a koordinátorok változó személye, nem kedvezett a kitűzött célok töretlen megvalósításának. Az önálló irodát professzionális vezetéssel ugyan nem hoztuk létre Gyulán, a mozgalom azonban él, ismerik Gyulán, erdményei is vannak. Számos akciót szerveztünk a város, a városkörnyék lakói részére az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés érdekében. Az utolsó nagysikerű akciónk a férfiak egészséghete volt az amerikai nagykövet úr kezdeményezésére, amelyet nemcsak szeretnénk megismételni, de folyamatossá kívánjuk tenni, egész éven át.

Az eltelt 16 év kétségtelen eredménye, hogy 15 %-l csökkent a dohányosok száma , hasonlóan a túlsúlyosak aránya és az aktív korú gyulaiak közel 20 százaléka mozog többet rendszeresen , mint korábban. Egyik fő feladatunk továbbra is, az egészséges és biztonságos közlekedés megközelítése, elérése.

Bízom benne, hogy a gyulai szimpóziumon elhangzó észrevételek, megállapítások, projektek újabb lehetőségekkel szolgálnak a magyar lakosság egészsége, a Szövetség érdekében. Az Egészséges Város mozgalom gyulai aktivistái, egészségügyi szervezetei nagy lelkesedéssel állították össze, szervezték a hivatalos és a kiegészítő programokat.

Minden jelenlévőnek hasznos tanácskozást, s kísérőikkel együtt kellemes gyulai kikapcsolódást kívánok Gyula lakói nevében.

Dr. Perjési Klára
polgámester

A szimpózium célja:
 • Az Egészséges Városok mozgalom közel két évtizedes magyarországi és nemzetközi tapasztalataira építve megvizsgálni az egészség és a gazdaság viszonyrendszerét a hazai gyakorlatban, különös tekintettel a helyi közösségi kezdeményezésekre, programokra.
 • A gazdaság érdekrendszerének megismerésén keresztül megfelelő segítséget nyújtani az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai számára a helyi gazdasági erőkkel való együttműködésekhez.
 • Széleskörű és hatékony együttműködés alapjait megteremteni a gazdaság szereplőinek az egészségfejlesztés helyi kezdeményezéseiben való részvételéhez.
A szimpózium feladata:
 • Bemutatni azokat a pozitív kezdeményezéseket és tapasztalatokat, ahol a gazdaság szereplői elkötelezett résztvevői a helyi vagy országos egészség- és környezetfejlesztési közösségi kezdeményezéseknek.
 • Megvizsgálni az egészség és gazdaság közös érdekterületeit, és azokkal megismertetni az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosait.
 • A gazdaság szereplőinek a helyi közösségi egészség- és környezetfejlesztési programokban való részvételét elősegítő módszerek közös kidolgozásának megalapozása.
A szimpózium munkamódszere:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége hagyományaihoz híven a résztvevők plenáris ülések és munkacsoportok keretében ismerhetik meg a szimpózium fő témaköréhez kapcsolódó részterületek eredményeit és tapasztalatait.

Terveink szerint plenáris előadást tartanak többek között:

 • Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
 • Országos Egészségfejlesztési Intézet
 • Az Egészségügyi Világszervezet Magyarországon működő színtérprogramjai
 • Országos szakmai szervezetek

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai szekcióüléseken számolnak be az egészség és gazdaság viszonyrendszerében összegyűjtött tapasztalataikról, helyi közös tevékenységekről.

A szimpózium résztvevői:

A rendezvény nyitott, így az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének tagvárosai mellett minden érdeklődő önkormányzat számára biztosított a részvétel lehetősége, és ezáltal az Egészséges Városok program mélyebb megismerése.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a meghívások során megkülönböztetett figyelmet kapnak a gazdasági szféra országos és helyi szakmai és civil szervezetei.

Tervezett munkacsoportok:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai a helyi gazdasággal való együttműködésekről, annak tapasztalatairól az alábbi fő témakörökben készíthetnek előadást, esettanulmányt, melynek időtartama előreláthatólag maximum 10 perc:

 1. Helyi egészségfejlesztési tervezés, kutatások, felmérések.
 2. Helyi akciók, programok.
 3. Értékelő rendszerek, monitorozás.
 4. Kommunikációs programok.

Az előadások, esettanulmányok elkészítéséhez kérjük a meghívóban található ÚTMUTATÓ ajánlásait szíveskedjenek figyelembe venni.

 

 

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

I. Szimpóziumon való részvétel

1.) Jelentkezés

 • A jelentkezési lap kitöltésével, a részvételi díj és étkezési költségek - a V.ART Rendezvény Szervezés számlájára történő - egyidejű átutalásával együtt.
 • Jelentkezési határidő: 2004. szeptember 15.
 • A rendezvénnyel kapcsolatos információt a rendezvény felelős szervezője, Mokáné Dr. Komlódi Eszter (06 30 606 7794) és Nagy Zsuzsanna (06 72 312 965) ad.

2.) Előadásra való jelentkezés

 • Előadás/esettanulmány bejelentése kitöltésével
 • Jelentkezési határidő: 2004. szeptember 15.
 • Az előadások előkészítéséhez mellékelten megküldjük a javasolt szerkezeti vázlatot (Útmutató esettanulmányok készítéséhez)

3.) Költségek:

a) Részvételi költség: 6.000 Ft/fő

 • A részvételi költség tartalmazza a regisztrációs költségeket, a kávészünetekben történő fogyasztást.
 • A részvételi költséget az étkezési költséggel együtt, a V.ART Rendezvény Szervezés számlájára, a jelentkezési határidőig - szeptember 15-ig - kell átutalni.
 • Jelentkezéseket csak a részvételi és étkezési költségek befizetésével együtt áll módunkban elfogadni.

b) Étkezési költség:

 • Reggeli: a szállóvendégek részére az adott szállodában, szobaárak a reggelit is tartalmazzák.
 • A résztvevők részére két étkezés térítéses - 2.500 Ft/fő/étkezés áron:
  - október 1. ebéd
  - október 2. ebéd
  Kérjük, a jelentkezési lapon jelölje meg, hogy ezen étkezések közül melyiket igényli.
  Az étkezési költséget a részvételi díjjal együtt kérjük a V.ART Rendezvény Szervezés részére átutalni.

c) Szállásköltség:

 • A jelentkezési lapon igényelt szállás költségeit - a szálloda számlája alapján - minden résztvevő közvetlenül a szállodának fizeti.
 • Minden résztvevő az Agro Hotelban kerül elhelyezésre (térkép):
  A nemzetközi hírű Várfürdő közvetlen szomszédságában (20 m), a város központjától 10 percre található. Szolgáltatások: színes tv, hűtőszekrény, telefon a szobákban; drinkbár, masszázs, fodrász. A szauna és pezsgőfürdő használata ingyenes, 16.00-24.00. óráig áll a vendégek rendelkezésére.
 • Kétágyas szállásfoglalás esetén, kérjük jelezni, hogy kivel kívánja a szobát megosztani, ellenkező esetben a foglalást csak egyágyasként tudják figyelembe venni.
II. Regisztráció-információ:
 • 2004. szeptember 30. 10.00 - 14.00. óra Polgármesteri Hivatal (Petőfi tér 3.)
 • 2004. október 1. 8.00 - 16.00. óra Agro Hotel (Part u. 5.)
 • 2004. október 2. 8.00 - 12.00. óra Agro Hotel (Part u. 5.)
III. Lemondási feltételek:
 • A szimpóziumra való jelentkezés 2004. szeptember 20-ig történő visszamondásakor, a "V. Art Rendezvény Szervezés" részére történő befizetésből 20 % levonásra kerül, a fennmaradó összeg a befizető részére visszautalásra kerül.
 • 2003. szeptember 25-e után történő visszamondás esetén nincs lehetőség a visszatérítésre.
 • A szállásfoglalás szeptember 20-ig történő visszamondására van lehetőség, utána kötbérfizetési kötelezettség áll fenn, 25-ig 20 %, utána visszamondást nem fogadnak el.
IV. Parkolás

A szálloda zárt parkolóval nem rendelkezik, csak nyitottal. A belvárosban történő parkoláshoz parkolási igazolást biztosítunk, mely a regisztráció során vehető át. Ilyen irányú igényét, kérjük, a jelentkezési lapon jelezze.

V. További információ:

A rendezvény felelős szervezője: Mokáné Dr. Komlódi Eszter, koordinátor
Tel: 06 30 606 7794
Fax: 06 66 362 155
E-mail: mokane@gyula.hu

Programbizottság elnöke: De Blasio Antonio, főtitkár
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.
Tel: 72 312 965
Fax: 72 515 961
E-mail: hcfpecs@mail.datanet.hu

Programbizottság titkára: Nagy Zsuzsanna, project asszisztens
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.
Tel: 72 312 965
Fax: 72 515 961
E-mail: nzsuzsu@freemail.hu

Regisztrációs iroda: Gyula Város Polgármesteri Hivatala
5700 Gyula, Petőfi tér 3., Pf. 44
Dr. Asztalosné Varga Judit, rendezvényszervező
Tel: 06 66 362 155

Letölthető:
Térkép Jpg 163 Kbyte
Útmutató esettanulmányok készítéséhez Rtf (Rich-Text) 78 Kbyte
Előzetes program Rtf 76 Kbyte