Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XV. Szimpóziuma

"Környezet és Egészség"

BAJA - 2003. OKTÓBER 2-4.

A rendezvény védnökei:
Fővédnökök:
Dr. Csehák Judit
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter

Persányi Miklós
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter

Védnökök:
Dr. Kökény Mihály
Egészségügy, Szociális és Családügyi Minisztérium Politikai Államtitkára

Dr. Turi-Kovács Béla
Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának Elnöke

Dr. Vojnik Mária
Országgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke

Dr. Városi Zsuzsanna
Bács-Kiskun Megyei ÁNTSZ Tisztifőorvosa

Dr. Balogh László
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke

Csonka Tibor
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. Igazgatója

Kedves Meghívottak!

Az Egészséges Városok európai és magyarországi mozgalma 2003-ban ünnepli 15 éves fennállását és egyre szélesedő aktív működését.
Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége ebben az évben 15. Szimpóziumát rendezi, azzal a nem titkolt céllal, hogy 23 tagvárosa mellett további magyarországi településeket is tagjai között üdvözölhessen.
Mint korábban annyiszor, a 2003. évi tudományos ülésünk feladata is az, hogy beszámoljunk az Egészséges Városok magyarországi mozgalmának legfrissebb eredményeiről, tagvárosaink tapasztalatairól.

2004-ben Magyarország ad otthont az immár hagyományosnak mondható Európai Környezet-egészségügyi Miniszteriális Konferenciának, melynek sikeres megrendezéséhez és célkitűzéseinek eléréséhez az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége is nagymértékben hozzájárulhat, mind az előkészítés, mind a megvalósítás fázisában.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 15. Szimpóziumának fő témája a "Környezet és Egészség" szélesebb kapcsolatrendszerének vizsgálata, valamint a témához kapcsolódó helyi stratégiák, tervek és értékelő rendszerek megismerése. A környezet és egészség kapcsolatrendszerét a tudományos ülés nemcsak önmagában vizsgálja, hanem az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjának elkövetkezendő évekre szóló célkitűzéseivel szoros összhangban keresi a legjobb megoldásokat.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2003. évi Szimpóziumán olyan fórumot kívánunk biztosítani a résztvevők számára, melynek keretében a környezet és egészség terén megismerhetik a kormányzati, önkormányzati, tudományos és a különböző civil kezdeményezések céljait, eredményeit.

Reméljük, az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2003. évi tudományos ülése minden résztvevő számára hasznos információkat, új ismereteket, szakmai kapcsolatokat és a munkába való aktív bekapcsolódást teremt, melynek eredményeként a környezet és az egészség kapcsolatának pozitív elmozdulásával szövetségünk is hozzájárulhat országunk lakossága életminőségének javításához.

De Blasio Antonio
főtitkár

 

Köszöntő

A Baja város nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XV. Szimpóziumának résztvevőit.
Városunk már másodízben ad otthont a Szövetség országos rendezvényének.

Térségünkben, Dél-Magyarországon, a Duna völgyében mindig hangsúlyos kérdés volt az ember és az emberi élettér egészségének biztosítása. Ezért választottuk a Szimpózium központi gondolatának a KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG kérdéskörét.

A környezet és az ember egészsége egymástól elválaszthatatlan ikertestvérek. A lakosság egészségi állapota, jó közérzete - jelentős mértékben - az ember számára megfelelő környezet visszatükrözése. A lakosság egészségét és a környezetet - különböző mértékben és eltérő következményekkel ugyan - egyaránt károsíthatják a szennyezések, amelyek a levegőbe, vízbe, talajba jutva megtalálják az ember szervezetéhez vezető utakat: a légzésen, az étkezésen, az iváson, a közvetlen érintkezésen keresztül.

A XXI. század elején az emberi lét nagy kihívásának tekinthetők e területek. A jövő nemzedékének sorsa függ attól, hogy milyen válaszokat tudunk adni ezekre a kihívásokra.

Bízom benne, hogy tanácskozásuk is fóruma lesz - a lehetőségekhez mérten - ezen válaszok megfogalmazásának. A Szimpózium résztvevőinek érdekfeszítő előadásokat, elmélyült együttgondolkodást és őszinte légkörű eszmecserét, szabadidejükben pedig kellemes időtöltést kívánok!

Széll Péter
polgármester

A szimpózium célja:
 • Az Egészséges Városok mozgalom 15 éves magyarországi és nemzetközi tapasztalatára építve megvizsgálni a környezet és egészség viszonyrendszerét a hazai gyakorlatban.
 • Megfelelő segítséget nyújtani az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai számára a környezet és egészség kérdéseinek helyi programokba történő fokozott megjelenítésében, mind a tervezés, mind a megvalósítás terén.
 • Széleskörű és hatékony együttműködést kialakítani az egészséget befolyásoló környezeti tényezők pozitív irányú elmozdítása érdekében az érintett szakterületekkel és szakemberekkel.
A szimpózium feladata:
 • Meghatározni a környezet és egészség viszonyrendszerében az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége stratégiai céljait és feladatait, a kapcsolódó területek szakembereinek bevonásával.
 • Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége és tagvárosai tevékenységének és programjainak tervezésekor, valamint megvalósításakor megjeleníteni a környezet és egészség kérdésköreit.
 • Az érintett területeken működő szervezetek és szakemberek bevonásával kidolgozni az együttműködés lehetséges módszereit és formáit.
A szimpózium munkamódszere:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége hagyományaihoz híven plenáris ülések és munkacsoportok keretében ismerhetik meg a résztvevők a szimpózium fő témaköréhez kapcsolódó részterületek eredményeit és tapasztalatait.

Terveink szerint plenáris előadást tartanak többek között:

 • Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • Országos Egészségfejlesztési Központ
 • Népegészségügyi Programiroda
 • Országos Környezet-egészségügyi Központ
 • Az Egészségügyi Világszervezet Magyarországon működő programjai
  (Egészségmegőrző Kórházak Program, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Egészségesebb Iskolákért Egyesület)
 • Országos szakmai szervezetek

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai munkaüléseken számolnak be a környezet és egészség viszonyrendszerében végzett helyi tevékenységükről, helyi tapasztalataikról, annak helyi programjaikban való megjelenítéséről.

A szimpózium résztvevői:

A rendezvény nyitott, így az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai mellett minden érdeklődő önkormányzat számára biztosított a részvétel lehetősége, és ezáltal az Egészséges Városok program mélyebb megismerése.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a meghívások során megkülönböztetett figyelmet kapnak az egészség-, környezetfejlesztésben tevékenykedő országos és helyi civil szervezetek.

Tervezett témakörök:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai a környezet egészséget befolyásoló tényezőinek pozitív irányban való elmozdításának tapasztalatairól, annak helyi programjaikban való megjelenítéséről az alábbi fő témakörökben készíthetnek előadást, esettanulmányt, melynek időtartama előreláthatólag max. 10-15 perc.

 1. Helyi egészségfejlesztési tervezés, környezet-egészségügyi tervezés, kutatások, felmérések
 2. Helyi akciók, programok,
 3. Értékelő rendszerek, monitorozás

Az előadások, esettanulmányok elkészítéséhez kérjük a meghívóban található ÚTMUTATÓ ajánlásait szíveskedjenek figyelembe venni.

 

 

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK


I./ Szimpóziumon való részvétel

1.) Jelentkezés

 • A Jelentkezési lap visszaküldésével (E-mail: pmh_baja@elender.hu), a részvételi és étkezési költségek - Baja Város Polgármesteri Hivatala számlájára történő - egyidejű átutalásával együtt.
 • Jelentkezési határidő: 2003. szeptember 20.
 • A rendezvénnyel kapcsolatos információt a Polgármesteri Hivatalban Czeglédi Anita ad a 79/425-144/164, vagy a 79/424-825/164-es telefonszámon.

2.) Előadásra való jelentkezés

3.) Költségek:

a) Részvételi költség: 5.000 Ft/fő

 • A részvételi költség tartalmazza a regisztrációs költségeket, a kávészünetekben történő fogyasztást.
 • A részvételi költséget az étkezési költséggel együtt, Baja Város Polgármesteri Hivatala számlájára, a jelentkezési határidőig - szeptember 20-ig - kell átutalni.
 • Jelentkezéseket csak a részvételi és étkezési költségek befizetésével együtt áll módunkban elfogadni.

b) Étkezési költség:

 • Reggeli: a szállóvendégek részére az adott szállodában, szobaárak a reggelit is tartalmazzák.
 • A résztvevők részére két étkezés térítéses - 2.500 Ft/fő/étkezés áron:
  - október 2. vacsora
  - október 4. ebéd
  Kérjük, a jelentkezési lapon jelölje meg, hogy ezen étkezések közül melyiket igényli.
  Az étkezési költséget a részvételi díjjal együtt kérjük a Polgármesteri Hivatal részére átutalni.
 • A résztvevők az október 3-i ebéden és esti borkóstoláson Polgármester úr, a vacsorán a Gemenci Rt. vendégei, így ezen étkezések a résztvevők részére térítésmentesek. A létszám és az étkezési igények pontosítása miatt kérjük, hogy a jelentkezési lapon jelölje be, hogy ezen programok közül melyiken kíván részt venni.

c) Szállásköltség:

 • A jelentkezési lapon igényelt szállás költségeit - a szálloda számlája alapján - minden résztvevő közvetlenül a szállodának fizeti.
 • Szállás igényelhető: a Duna Hotelban. Amennyiben a Duna Hotelban már nem áll rendelkezésre szoba, a jelentkezők a Sugovica Hotelban kerülnek elhelyezésre.
 • A szálláshelyekről részletes információkat a "Szálláslehetőségek" című melléklet tartalmaz.
 • A szálláshelyek elosztása a jelentkezések beérkezésének sorrendjében történik.
 • Kétágyas szállásfoglalás esetén, kérjük jelezni, hogy kivel kívánja a szobát megosztani, ellenkező esetben a foglalást csak egyágyasként tudják figyelembe venni.
II. Regisztráció-információ:
 • 2003. október 2. 9.30 - 17.00 óra - Polgármesteri Hivatal I. emelet
 • 2003. október 3. 9.00 - 13.30 óra - Polgármesteri Hivatal I. emelet
 • 2003. október 4. 8.00 - 10.00 óra - Polgármesteri Hivatal I. emelet
III. Lemondási feltételek:
 • A szimpóziumra való jelentkezés 2003. szeptember 20. utáni visszamondásakor, a Polgármesteri Hivatal részére történt befizetésből 20 %-a levonásra, a fennmaradó összeg a befizető részére visszautalásra kerül.
 • 2003. szeptember 25. után történő visszamondás esetén nincs lehetőség a visszatérítésre.
 • A szállásfoglalás visszamondásakor kötbért csak csoportos lemondás esetén kell fizetni.
IV. A város megközelíthetősége:

Baja legcélszerűbben az alábbi felsorolt főközlekedési útvonalakon közelíthető meg:

 • Budapest irányából az 51-es főúton, Solton és Kalocsán keresztül,
 • Észak-Dunántúlról a 81-es úton, ill. Székesfehérvártól a 63-as úton Szekszárd érintésével Bátaszékig, majd az 55-ös úton a Gemencen keresztül, vagy Szekszárdtól az M9-es új hídon a körforgalomig, majd az 51-esen; valamint az Ajka--Veszprém--Enying--Cece--Szekszárd útvonalon,
 • Dél-Dunántúlról a Kaposvár--Dombóvár--Bonyhád--Bátaszék, ill. Pécs--Mohács--Bátaszék--55-ös út,
 • Észak, Észak-kelet Magyarországról a Szolnok--Cegléd--Kecskemét--Soltvadkert útvonalon az 54-es úton,
 • Keletről a Hódmezővásárhely--Szeged--Baja útvonalon az 55-ös úton.
V. Parkolás:

A szimpózium résztvevői számára a szálláshelyeken és a rendezvény helyszínein ingyenes parkolást biztosítanak a szervezők. A gépkocsival érkezők a regisztráció során vehetik át az ingyenes parkolásra jogosító jegyeket.

VI. Közlekedés:

Tekintve, hogy minden program a városközpontban zajlik, a gépkocsikra a három nap alatt nem lesz szükség. Az október 3-i (pénteki) Gemenci programra és esti borkóstolóra a vendégeket külön autóbusszal szállítjuk.

VII. További információ:

A rendezvény felelős szervezője: Dr. Zöld Lászlóné koordinátor
Tel.: 20/3803-065
Torma Istvánné
Tel.: 79/326-633, 20/3533-532

Programbizottság elnöke: De Blasio Antonio főtitkár
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.
Tel.: 72/312-965, Fax: 72/515-961

Regisztrációs iroda: Baja Város Polgármesteri Hivatala
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Czeglédi Anita - Tel.: 79/424-825/164

Letölthető:
Jelentkezési lap / Szállásfoglalás Rtf (Rich-Text) 34 Kbyte
Előadás/esettanulmány bejelentő lap Rtf 26 Kbyte
Útmutató esettanulmányok készítéséhez Rtf 26 Kbyte
Előzetes program Rtf 27 Kbyte