Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XIV. Szimpóziuma

"Esélyegyenlőség - egészség - életminőség"

BÉKÉSCSABA - 2002. SZEPTEMBER 12-14.

Kedves Meghívottak!

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2002-ben immár 14. alkalommal rendezi meg éves tudományos ülését, azzal a céllal, hogy az Egészségügyi Világszervezet Egészséges Városok Program alapelveit, a kapcsolódó szakmai területek legfrissebb eredményeit és a szövetség tagvárosainak tapasztalatait mind szélesebb kormányzati és önkormányzati körben megismerhessék és hasznosíthassák a közösségi egészségmegőrzés terén és a települések környezeti egészségének javitása során.

2002-ben az országgyűlési és helyhatósági választások évében az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének és tagvárosi szervezeteinek nem is lehet fontosabb célja és feladata, mint hogy a felhevült közéletben megfelelő mértéket tartva olyan szakmai folytonosságot biztosítson, amely bármilyen szélsőségektől mentes politikai erő számára megbízható és kiszámítható, biztos együttműködőként jelenik meg mind az országos, mind a helyi egészségpolitika színterén.

Ezért született meg az a döntés, mely szerint a 2002. évi tudományos szimpózium az "Essélyegyenlőség - egészség - életminőség" kapcsolatrendszerét vizsgálja szoros összhangban a Nemzeti Népegészségügyi Program elkövetkezö évekre szóló célkitűzéseivel, melyeknek szinte minden elemét áthatja a különböző hátrányos helyzetű rétegek egészségi esélyegyenlőségének gondolata. Ugyanezen feladatok az Egészségügyi Világszervezet Egészséges Városok programjának egyik alapelemeként is megjelennek, így az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége a nemzetközi Egészséges Városok mozgalom ilyen irányú tapasztalatainak megismerését és bővítést is célul tűzi ki 2002. évi szimpóziumának megrendezésekor.

Tudományos ülésünkön olyan fórumot kívánunk biztositani a résztvevők számára, melynek keretében megismerhetik a kormányzati, önkormányzati, szakmai szervezetek és a különböző szintű civil kezdeményezések stratégiai célkitűzéseit, programjait és ajánlásait a társadalmi esélyek növelése és az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Reméljük, az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2002. évi szimpóziuma hasonlóan az eddigiekhez - minden érdeklődő számára hasznos információkat, új ismereteket és szakmai kapcsolatokat, valamint aktív részvételi lehetőséget teremt, melynek eredményeként szövetségünk is hozzájárulhat az egészségi esélyek javításán keresztül a magyar lakosság életminőségének magasabb szintre való emeléséhez.

Pécs, 2002. június 19

De Blasio Antonio
főtitkár

A szimpózium célja:
 • Megvizsgálni az Egészséges Városok mozgalom és más egészségfejlesztési programok magyarországi tapasztalataira építve megvizsgálni a társadalmi esélyegyenlőség szerepét és jelentőségét az egészségfejlesztés hazai gyakorlatában.
 • Segítséget nyújtani az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosainak a társadalmi esélyegyenlőség egészségre gyakorolt hatásának fokozatt megjelenitésében helyi tevékenységük tervezése és megvalósítása terén.
 • Hatékony együttműködést kialakítani az egészségi esélyeket befolyásoló társadalmi meghatározók érintett szakterületeinek és szakembereinek széleskörű bevonásával az életminőség javítását célzó helyi és nemzeti programok között.
A szimpózium feladata:
 • Az egészséget meghatározó társadalmi tényezők különböző területein tevékenykedő szakemberek bevonásával megfogalmazni az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége stratégiai céljait és feladatait, az életminőséget és az egészséget befolyásoló esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
 • Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége és tagvárosai helyi és országos tevékenységének és programjainak tervezésekor és megvalósításakor megjeleníteni az életminőséget és az egészséget veszélyeztető társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésének igényét és feladatait.
 • Az egészségi esélyeket befolyásoló társadaimi tényezők érintett szakterüteteinek szakembereivel kidolgozni az együttműködés lehetséges módszereit és formáit.
A szimpózium munkamódszere:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége hagyományaihoz híven plenáris ülések és munkacsoportok keretében ismerhetik meg a résztvevők a szimpózium fő témaköréhez kapcsolódó részterületek eredményeit és tapasztalatait.

Terveink szerint plenáris előadást tartanak többek között:
 • Egészségügyi, Szociális és Csaladügyi Minisztérium
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • Országos Egészségfejlesztési Központ
 • Népegészségügyi Programiroda
 • Országos Környezet-egészségügyi Központ
 • Az Egészségügyi Világszervezet Magyarországon működő programjai
  (Egészségmegőrző Kórházak Program, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Egészségesebb Iskolákért Egyesület),
 • Országos szakmai szervezetek.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai munkaüléseken számolnak be az életminőséget és az egészséget veszélyeztető társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésének vagy megszüntetésének helyi tapasztalatairól, annak helyi programjaikban való megjelenítéséről.

A szimpózium résztvevői:

A rendezvény nyitott, így az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének tagvárosai mellett minden érdeklődő önkormányzat számára biztosított a részvétel lehetősége, és ezáltal az Egészséges Városok program mélyebb megismerése.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a meghívások során megkülönböztetett figyelmet kapnak az egészség- környezetfejlesztésben tevékenykedő országos és helyi civil szervezetek.

Tervezett munkacsoportok:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai az életminőséget és az egészséget veszélyeztető társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésének vagy megszüntetésének helyi tapasztalatairól, annak programjaikban való megjelenítéséről az alábbi fő témakörökben készíthetnek előadást, esettanulmányt, melynek időtartama előreláthatólag maximum: 10-15 perc:

 1. Helyi egészségfejlesztési tervezés, kutatások, felmérések,
 2. Helyi akciók, programok,
 3. Értékelő rendszerek, monitorozás.

Az előadások, esettanulmányok elkészítéséhez kérjük a letölthető ÚTMUTATÓ ajánlásait szíveskedjenek figyelembe venni.

 

 

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A szimpóziumon való részvételi szándékát, tervezett előadásának, esettanulmányának címét és rövid összefoglalóját a letölthető nyomtatványon kérjük a jelzett határidőig a megadott címre postán illetve e-mailen (hcfpecs@mail.datanet.hu) visszaküldeni. A bejelentett előadások munkacsoportbeli elhangzásáról és beosztásáról a szimpózium szervező bizottsága dönt, az előadókat külön értesíti. A munkacsoport előadások időtartama max. 10 perc. Az előadások elkészítéséhez letölthető a javasolt szerkezeti vázlat (Útmutató esettanulmányok készítéséhez).

Letölthető:
Jelentkezési lap Rtf (Rich-Text) 20 Kbyte
Előadás/esettanulmány bejelentő lap Rtf 9 Kbyte
Útmutató esettanulmányok készítéséhez Rtf 26 Kbyte
Előzetes program Rtf 17 Kbyte
Regisztráció:
 • 2002. szeptember 12-én 9.30-14.00-ig a Megyeháza első emeleti elnöki tanácskozója előtt felállított regisztrációs pultnál. Megközelítése: keresztül menni a Polgármesteri Hivatal mindhárom átriumos udvarán, majd a Körös partra érve jobbra fordulva 30 méter a Megyeháza bejárata.
 • 2002. szeptember 12-én 16.00-20.00-ig a Fiume Hotelben.
 • 2002. szeptember 13-án 8.00-14.00-ig a Polgármesteri Hivatal első emeleti Díszterme előtt felállított regisztrációs pultnál lehet bejelentkezni, illetve információt kapni.

 

Jelentkezés, befizetés:

A letölthető jelentkezési lap kitöltése után azt kérjük a /66/ 523-857-es faxszámon programirodánk részére továbbítani. A rendezvénnyel kapcsolatos információt Sajben Mihályné ad a /66/ 523-835 -ös telefonszámon. Jelentkezési határidő: 2002 június 30.
Befizetés: a számla kézhezvétele után 8 napon belül a lebonyolító cég a Meritor Marketing Iroda Kft. Békéscsaba 11733003-20075233 számlaszámára banki átutalással kéretik teljesíteni.
Lemondási feltételek: 2002 július 30-a utáni lemondás után a befizetett összeg 30%-a, levonásra kerül. Egy héttel a szimpózium előtt történő visszamondás esetén nincs lehetőség a visszatérítésre.

További információk:

A rendezvény felelős szervezője:
Dr. Kovács Zoltán koordinátor , városi főorvos
Békéscsaba MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
5600 Békéscsaba Szent István tér 7
Tel : 20/ 9833-071

Programbizottság elnöke:
De Blasio Antonio, főtitkár
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
7621 Pécs, Váradi Antal u. 11
Tel: 72/312-965, Fax: 72/515-861

Regisztrációs iroda:
Békéscsaba M.J.V. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Iroda
Sajben Mihályné Tel: 66/ 523-835, Fax: 66/ 523-857

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A város megközelíthetősége:

Békéscsaba legcélszerűbben az alább felsorolt főközlekedési útvonalakon közelíthető meg:

 • A 47- es útvonalon nyugat/délnyugat irányából elsősorban a Dél- Alföld és a Baranya megyeieknek ajánlott útvonal Baja - Szeged - Hódmezővásárhely - Orosháza érintésével érhető el a város.
 • Ugyancsak a 47 -es úton Észak- és Észak-Kelet irányábói - Zsáka - Furta - Szeghalom - Mezőberény településeken keresztül,
 • míg az ország középső és nyugati részeiről Kecskeméttől kezdve a 44 sz. úton Cserkeszőlő - Békésszentandrás - Szarvas - Kondoroson keresztül a legkényelmesebb a megközelítés.

A városba érve a Centrum jelzés irányát kell követni a város fő tereit jelző két templom irányába haladva. A mellékelt várostérképen a követendő irányt jelöltük be.

Szállás, parkolás:

A kéttornyú templom mellet található a Városháza, amely rendezvényeink színtere lesz a szimpózium második és harmadik napja folyamán. A Városházával szemben az út túloldalán található a Fiume Hotel, mely a három nap alatt a szállást és a későbbiekben megjelölt étkeztetést biztosítja vendégeink számára. A Hotel * */* * * kategória besorolású, tiszta egyszerű berendezésű szobákkal, szaunával, hangulatos HB sörözővel, étteremmel és saját parkolóval. A szállóvendégek számára a Hotel előtt ingyenes parkolás biztosított. Nagy értékű gépkocsi esetén lehetőség van a jármű zárt udvaron történő elhelyezésére. Meghívott díszvendégeink személy-gépkocsijainak a Polgármesteri Hivatal udvarában biztosítunk parkolási lehetőséget.

Érkezés után célszerű a szállást elfoglalni. Ehhez a befizetési utalvány másolatát mindenki hozza magával és mutassa be a Hotel recepciójánál. Ez alapján kapja meg szobaszámát és étkezési jegyeit. Ezután regisztráltassák magukat a fent megjelölt helyen. Azok, akik nem kívántak szállást igénybe venni Békéscsabán ugyancsak a regisztrációs helyen jelentkezzenek be.

Közlekedés:

Tekintve, hogy minden program - a szeptember 12-ére szervezett gyulai Várfürdő program kivételével - 2-300 méteres körben zajlik, a gépkocsikra a három nap alatt nem lesz szükség. A Gyula Város Önkormányzatának polgármestere által szervezett várost bemutató sétára és az azt követő esti programra / fürdőzéssel összekötött garden party / a Fiume szálló elöl külön busszal utazunk.

Szabadidő, külön program:

A rendezvény ideje alatt a rendezőség közös programokról gondoskodik. Akik esetleg külön programot akarnak maguknak biztosítani és ezt a jelentkezési lapjaikon jelezték, a város központ számos szórakozóhelyén, éttermében ezt saját igényük alapján megtehetik.