Egészséges Városok XII. Szimpózium

"A Nemzeti Egészségfejlesztési Program Helyi Kihívásai"

 

A rendezvény fővédnöke:
DR. GÓGL ÁRPÁD
Egészségügyi Miniszter
A rendezvény védnökei:
Varga László
Zala Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Papp Elemér
Zala Megye Tisztifőorvosa
Dr. Borsos Ferenc
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Elnöke
Rendező:
EGÉSZSÉGES VÁROSOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE
NAGYKANIZSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ZALAKAROS VÁROS ŐNKORMÁNYZATA
Szervező bizottság:
DE BLASIO ANTONIO - elnök
DR. NEMESVÁRI MÁRTA - titkár

Kedves Vendégeink!

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének 2000. évi soros elnökeként köszöntöm Önöket az éves szimpózium megrendezése alkalmából. Városunk Nagykanizsa öt út találkozásánál fekszik, nem messze a Balaton csücskétől. Évszázadok óta tölti be összekötő kapocs szerepét, a Dél és Nyugat-Dunántúl között, itt halad az V-ös európai korridor, ezért jelszavunk "Nagykanizsa a régió kapuja". Fogyó lakosságszámmal jelenleg mintegy 54 ezren lakják a várost, vonzáskörzetében 130 ezer ember él.

A lakosság egészséges környezetének biztosítását fontosnak tartjuk, egészségi állapotát kiemelt figyelemmel kísérjük.
Az egészség érték. Ezért örülök személy szerint is annak, hogy az egészségfejlesztést választotta a szövetség az éves szimpóziumának témájául. Minden civil szervezet és kezdeményezés - mely kiegészíti az önkormányzati, és állami feladatokat - támogatásra méltó, mert a lakosság önkéntes bevonásával több eredményt lehet elérni, jelen esetben az egészség megőrzésében, a hosszabb, betegség nélküli életkor és végző soron egy egészséges városhét kialakulását.

Zalakaros Magyarország egyik legkisebb városa, Nagykanizsa közvetlen szomszédságában. Európa hírű gyógyfürdője méltán inspirálja a település vezetését az egészséges környezet, lakótér, és az odalátogatók pihenéséhez szükséges körülmények olyan kialakítására, amely az egészség megtartását, és a rekreációt szolgálja. Valószínű, hogy a Nagykanizsa közelsége, és annak törekvései motiválja a várost az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez való közeledésre. Érdeklődőként már részt vettek a szövetség rendezvényein, vállalták azt, hogy méltó helyet adnak a XII. Szimpóziumnak.

Kívánom, hogy a Szimpóziumról jó érzéssel térjenek haza, érezve annak a néhány napnak az előnyös hatásait, melyet a házigazdák vendégszeretete tett kellemessé.

Nagykanizsa, 2000. szeptember 4.

Tisztelettel:

Tüttő István
polgármester

 

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Tanácsa 1998 szeptemberében fogadta el "Egészséget Mindenkinek a 21. Században" címmel az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójának a következő évszázadra szóló egészségpolitikai célkitűzéseit, melyek szellemében hazánkban is szükségessé vált az újabb, és eddig nem megoldott egészségi kihívásoknak való megfelelés. Az Egészségügyi Világszervezet Európai Egészségpolitikája és az abban megfogalmazott nemzetközi célkitűzések alapján 1999-ben Magyarországon is elkészült az a Nemzeti Egészségfejlesztési Stratégia, amely megteremtette az alapját egy hosszú távú Nemzeti Egészségfejlesztési Program megalkotásának és következetes végrehajtásának. Mind az Egészségügyi Világszervezet Európai Egészségpolitikája, mind a nemzeti stratégiánk fontos szerepet szán a jövő egészségfejlesztési tevékenységében a helyi szinteknek, döntéshozóknak és civil szervezeteknek.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége megalakulása óta mindig elsődleges feladatának tekintette a nemzeti egészségfejlesztési törekvések támogatását, megvalósításának elősegítését - elsősorban a helyi szinteken.
Szövetségünk a készülő Nemzeti Egészségfejlesztési Programhoz kíván hozzájárulni azzal, hogy az Egészséges Városok program nemzetközi és hazai tapasztalataira alapozva a települések lakosságának egészségéért elsősorban felelős helyi politikusokkal közösen fogalmazza meg javaslatait és ajánlja fel a nemzeti program megvalósulását elősegítő projectjeit, akcióit.
A szubszidiaritás elvét követve meggyőződésünk, hogy a problémák megoldására a keletkezés helyszínén az érintettek mind szélesebb körű bevonásával kell a megoldásokat megtalálni, és ehhez szükséges szakmailag megfelelően ellenőrzött támogatási rendszereket is kidolgozni és működtetni.

Nem lehet kétséges, hogy a helyi döntéshozók elkötelezettségének megnyerése elsődleges fontosságú a Nemzeti Egészségfejlesztési Program megvalósításához, így az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 2000. évi szimpóziumával ehhez szeretnénk felajánlani segítségünket és támogatásunkat.

De Blasio Antonio
főtitkár

A szimpózium célja:
 • Az Egészséges Városok mozgalom tapasztalataira építve lehetőséget biztosítani az elért eredmények alapján az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének a Nemzeti Egészségfejlesztési Programban vállalható feladatainak megfogalmazására.
 • Segítséget nyújtani a helyi szinteken tevékenykedő egészségfejlesztési szakembereknek és az érdeklődő önkormányzatok munkatársainak a tervezhető helyi egészség- és környezetfejlesztési programok céljainak megfogalmazásához és megvalósításához.
 • Elérni. hogy a helyi egészségfejlesztési programok szervezésekor megfelelő hangsúlyt kapjanak az Egészségügyi Világszervezet "Egészséget Mindenkinek a 21. században" európai egészségpolitikájának alapelvei; az egyenlő esélyek, a multiszektorialitás a helyi közösségek fejlesztésének kérdései.
A szimpózium feladata:
 • Az elmúlt időszak eredményei alapján megfogalmazni az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének ajánlásait a készülő Nemzeti Egészségfejlesztési Programhoz.
 • A helyi szinteken összegyűlt tapasztalatok alapján felajánlani az érintett tárcáknak és országos szakmai szervezeteknek az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége együttműködését, és segítségét a Nemzeti Egészségfejlesztési Program helyi szinteken történő megvalósításához.
 • Bemutatni a helyi egészség-, környezetfejlesztési tervezés lehetőségeit és előnyeit a nemzeti program helyi megvalósításában.
A szimpózium munkamódszere:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének hagyományaihoz híven plenáris ülések, és kis létszámú munkacsoportok keretében ismerhetik meg a résztvevők a szimpózium fő témaköréhez kapcsolódó részterületek eredményeit és tapasztalatait.

Terveink szerint plenáris előadást tartanak többek között:
 • Egészségügyi Minisztérium,
 • Környezetvédelmi Minisztérium,
 • az Országgyűlés Egészségügyi és Szociális, valamint Környezetvédelmi bizottságai,
 • Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet,
 • Népegészségügyi Tudományos Társaság,
 • Országos Környezet-egészségügyi Központ,
 • és az Egészségügyi Világszervezet Magyarországon működő programjai (Egészségmegőrző Kórházak Program, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Egészségesebb Iskolákért Egyesület),
 • országos szakmai szervezetek.

A szimpózium zárónapján kerekasztal beszélgetés formájában egy kétórás vitafórum keretében a Nemzeti Egészségfejlesztési Program létrehozásában közreműködő szakemberekkel találkozhatnak a szimpózium résztvevői.

A szimpózium résztvevői:

A rendezvény nyitott, így az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének tagvárosai mellett minden érdeklődő önkormányzat számára biztosított a részvétel lehetősége, és ezáltal az Egészséges Városok program mélyebb megismerése.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a meghívások során megkülönböztetett figyelmet kapnak az egészség- és környezetfejlesztésben tevékenykedő országos és helyi civil szervezetek.

Tervezett munkacsoportok:
 • Helyi Egészségfejlesztési Tervezés (környezet-egészségügyi akcióprogramok)
 • Értékelő rendszerek, monitorozás,
 • Életmódi kérdésekkel kapcsolatos programok, kutatások, további feladatok.

 

 

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A szimpóziumon való részvételi szándékát, tervezett előadásának, esettanulmányának címét és rövid összefoglalóját a letölthető nyomtatványon kérjük a megadott címre postán illetve e-mailen (hcfpecs@mail.datanet.hu) visszaküldeni. A bejelentett előadások munkacsoportbeli elhangzásáról és beosztásáról a szimpózium szervező bizottsága dönt, az előadókat külön értesíti. A munkacsoport előadások időtartama max. 10 perc.
Az előadások elkészítéséhez letölthető a javasolt szerkezeti vázlat. (Útmutató esettanulmányok készítéséhez)

Letölthető:
Jelentkezési lap Word 97
Word 6.0
43 Kbyte
7 Kbyte
Előadás/esettanulmány bejelentő lap Word 97
Word 6.0
19 Kbyte
19 Kbyte
Útmutató esettanulmányok készítéséhez Word 97 22 Kbyte
Előzetes program Word 97 33 Kbyte

 

Regisztráció:

2000. november 9. 15.00 - 20.00. Zalakaros, Hotel Mendan
2000. november 10. 8.00-tól Zalakaros, Hotel Mendan
(A regisztráció / információ a rendezvény teljes ideje alatt működik.)

 

További információk:

DR. NEMESVÁRI MÁRTA
Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Tel/ Fax: 93/500-759
  93/311-322
  30/9567-767

NAGY ZSUZSANNA
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
Pécs, Váradi Antal u. 11.
Tel: 72/ 312-965
Fax: 72/ 315-028