Egészséges Városok X. Szimpózium

SZOMBATHELY

A rendezvény fő védnökei:
- Egészségügyi Minisztérium
- Környezetvédelmi Minisztérium
- A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Egészségügyi és Szociális bizottsága
- A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Környezetvédelmi bizottsága
A rendezvény védnöke:
- Nemzeti Egészségvédelmi Intézet

Kedves Vendégeink!

Az "Egészséges Városok" Szövetségének soros elnökeként szeretettel köszöntöm Önöket a november hónapban megrendezésre kerülő szimpózium alkalmából.

Nagy öröm és megtiszteltetés Szombathely számára, hogy ez évben megrendezheti a szövetség jubileumi 10. szimpóziumát.
Szombathely 85 ezer lakosú, közel 2000 éves múltra visszatekintő kultur- és kereskedőváros, amely az egészségügy és a gyógyítás terén is nagy hagyományokkal rendelkezik.

A "KÖZ" egészsége és érzete mindannyiunk számára az egyik legfőbb érték. Az egészség megőrzésében a világon mindenhol, így Szombathelyen is, előtérbe kerültek a közösségi, a lakossági, a helyi szerveződések és cselekvések. Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy ezek a civil szerveződések nélkülönözhetetlenek, hiszen szervesen kiegészítik az állami és az önkormányzati egészségügyet.

Öszintén kívánom, hogy a szimpózium végeztével mindannyian hasznos tapasztalatokkal, módszerekkel gazdagodva térjenek haza, szívesen emlékezve városunk és polgárai vendégszeretetére.

Szombathely, 1998.Szeptember 2.


Tisztelettel:

Wagner András
polgármester

 

 

A jubileumról.

Az Egészséges Városok Magyarországi Mozgalma fordulóponthoz, jubileumi évfordulóhoz érkezett.

Több mint tíz éve 1989 májusában Gyulán találkoztak először azok a magyar városok, amelyek az Egészséges Városok program kihívásait és célkitűzéseit felvállalták és elindítottak egy teljesen új alapokon nyugvó nemzeti népegészségügyi mozgalmat.

Az évforduló az ünnepi megemlékezés mellet megfelelő lehetőséget nyújt arra, hogy kritikusan megvizsgájuk és értékeljük a mozgalom hatását a tagvárosokban a partnerszervezetekben és a nemzeti egészségpolitika alakításában. Ugyanakkor a visszatekintés mellet szükséges a jövőt is tervezni, a lehetőségeket felmérni, a közös irányokat meghatározni.

Az elmúlt tíz évben nem csak az egészséges városok mozgalom változott Magyarországon, hanem az egész ország, hiszen az "egészséges közösségi politizálást" célul kitűző mozgalom fejlődése országunkban egybeesett a széleskörű demokrácia megteremtésével is. A rendszerváltás évei természetesen nem múltak el nyomtalanul az egészséges városok projekt felett sem és sok esetben a politikai változások szele magával sodort igen sok értéket is. Egy dologban azonban töretlen volt az egészséges városok mozgalom fejlődésének folyamata, hiszen az elmúlt 10 év alatt egyre szélesedő körben győzött meg mind több politikust (helyi és országos szinteken), állampolgárt és szervezetet az "Egészséget Mindenkinek" európai egészségpolitika célkitűzéseinek helyességéről és a fenntartható fejlődés szükségességéről. A kezdeti időszakot követően az Egészséges Városok magyarországi hálózatában tevékenykedő városok 1992-ben úgy döntöttek, hogy az addig laza együttműködést egy szorosabb szervezetben kívánják folytatni és megalakították az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségét. A szervezeti átalakulás nem csak szorosabb együttműködést hanem nagyobb felelősséget, de ugyanakkor szélesebb szakmai és szakmapolitikai elismerést is jelentett.

A szövetség magas szintű munkajának elismeréseként az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének szinte minden országos egészségpolitikai döntés előkészítésében konzúltációs lehetőséget biztosítanak és javaslatait a végső döntésekbe is beépítik.

A jubileumi szimpózium lehetőséget kíván biztosítani mind a résztvevő tagvárosok, mind a helyi és országos népegészségügyi szervezetek számára , hogy az elmúlt 10 év értékelésében és a jövő iranyainak meghatározásában az együtt gondolkodás szellemében működjenek együtt, hiszen célunk közös: egészségesebb nemzetet kívánunk mindannyian a következő évezedre.

De Blasio Antonio
szövetségi főtitkár

A szimpózium célja:
 • Lehetőséget biztosítani az eltelt 10 esztendő tapasztalatainak cseréjére, az elért hazai eredmények megismerésére,
 • Segítséget nyújtani minden érdeklődő magyarországi önkormányzatnak helyi egészségpolitikai céljainak megfogalmazásához és megvalósításához,
 • Segíteni abban, hogy az egymás közötti kapcsolatok kialakuljanak, hogy a forrásteremtés és a szakmai támogatás elérhetővé váljon,
 • Ajánlás megfogalmazása az elkövetkezendő esztendőkre, az "újabb 10 évre", az ezredfordulón túli évekre.
A szimpózium feladata:
 • Az eltelt időszak értékelése, elemzése a városok előadásai alapján,
 • A szimpózium ajánlásaiban kivánja megfogalmazni mindazokat az egészségpolitikai javaslatokat, melyek az önkormányzatok számára segítséget nyújthatnak az elkövetkezendő esztendőkben,
 • A "közegészség" a "közérzet" és az "egészségérzet" mint a városlakók életminőségének egyik legfontosabb összetevői meghatározása a program számára,
 • A helyi politikai és szakmai elkötelezettség, a helyi interszektoriális munka és a program publicitásának lehetséges fejlesztése,
 • A civil szervezetek, mint cselekvőknek és támogatóknak a helye és szerepe a programokban.
A szimpózium munkamódszere:

A szimpózium témái

 • Városi egészségkép - egészségterv
 • Kömyezet-egészségügy
 • Civil szervezetek
 • Az "Egészséges Városok" Szövetségének 10. éves jubileuma

A rendezvény munkatalálkozó jellegű, melynek során plenáris előadások mellett kis létszámú munkacsoportok keretében megismerhetik a résztvevők a "közegészség", a közérzet" és az "egészségérzet" kialakításának fázisait, szakmai segítség lehetőségeit és a helyi egészségpolitika várható hatásait.

Terveink szerint plenáris előadást tartanak többek között az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Népegészségügyi Bizottság, a Népegészségügyi Tudományos Társaság, a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, az Egészséges Városok Európa Projectje, az EURONET (Egészséges Városok Hálózatának Európai Szövetsége) képviselői.

A plenáris és a munkacsoportüléseken nyílik lehetőség a résztvevő városok számára előadások megtartására melyre a jelentkezést a mellékelt jelentkezési lapon kérjük a jelzett határidőig a szervezőknek megküldeni. A szövetségi városok részére az előadásokkal kapcsolatos felkérést a szövetség titkársága küldi meg.

A szimpózium résztvevői:

A szimpózium nyitott, így az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének tagvárosai mellett minden érdeklődő önkormányzat és szervezet számára biztosított a részvétel lehetősége, s az Egészséges Városok Progam mélyebb megismerésére.