Győri Tagszervezet

Bemutatkozás

logoGyőr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1988-tól vesz részt a WHO Egészséges Városok mozgalomban, 1994-től pedig projektvárosként közvetlenül kapcsolódik a WHO Európai Regionális Irodájához.

Az Egészséges Városok program lényege, hogy a résztvevő városok tudatosan kívánnak tenni polgáraik egészségének megőrzéséért, a hosszútávon fenntartható, egészséges környezetért. Mindezt a döntéshozatali folyamatokban is érvényre kívánják juttatni és együttműködnek más ágazatokkal az egészség érdekében. Fontos a helyi közösségek bevonása a célkitűzések megvalósításába. Az állampolgárokat igyekeznek hozzásegíteni ahhoz, hogy képesek legyenek a saját egészségük megőrzéséért maguk is tenni. Az egészségügyben pedig a megelőzésre helyezik a hangsúlyt.

Győrben, 1997-ben készült el az első Egészségkép, amelyet 5-6 éves periódusokban megújítunk, erre épült 1998-ban az Egészségterv, 2000-ben a Környezet-egészségügyi Akcióprogram. 2006-ban és 2012-ben az Idősek egészségképét dolgoztuk ki, ezt követte 2007-ben, majd 2013-ban az Idősek életminőségének fejlesztését célzó koncepció és az Idősügyi Tanács megalakulása. Droghelyzet felmérés készült 1994-ben, 1999-ben, 2003-ban, 2009-ben és 2014-ben. A győri fiatalok körében a drogérintettség a felmérések adatai alapján folyamatosan nő. A drogprobléma kezelésére 2001-ben a Győr városi Drogstratégia fogalmazta meg a teendőket, amelynek az aktualizálása 2005-ben, 2009-ben és 2016-ban történt meg.

A projekt koordinálása a WHO Egészséges Városok Programiroda feladata a Projekt Irányító Bizottság működtetésével, amely az önkormányzat különböző területei és egyéb intézmények, civil szervezetek közötti párbeszédre ad lehetőséget. Az Idősügyi Tanács munkáját a WHO Iroda segíti.

A Győr városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum /KEF/ munkáját a WHO Iroda fogja össze. A Projekt Irányító Bizottság és a KEF elnöki tisztét a területet felügyelő alpolgármester látja el.

A Győr városi Közlekedésbiztonsági Bizottság munkájának előmozdítása érdekében pedig a városi Rendőrkapitánysággal és több intézménnyel, civil szervezettel működik együtt a WHO Iroda.

 

A WHO Egészséges Városok Program működését a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület „civil háttérként” segíti.