Békéscsabai Tagszervezet

Bemutatkozás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 518/1997.(X.30.) sz. határozatában megerősítette  csatlakozási szándékát az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez.

A Szövetség Békéscsaba városát 1998. január 1-től tagjai közé felvette.

Városunk arra vállalat kötelezettséget, hogy mindent megtesz a polgárait érintő környezeti ártalmak kiküszöbölésében, az ártó tényezők felszámolásában, és az egészséges életre nevelés érdekében. Céljaink megvalósítása során egyrészt fokozott figyelemmel kísérjük az egészségügyi szolgáltatók működésének jellemzőit, másrészt rendszeresen lehetőséget teremtünk arra, hogy a lakosság véleménye akár fórum, akár marketing kutatás formájában megjelenjen a döntéshozók előtt.

 Az egészségügy legfontosabb célja:  az egészség fenntartása.

A WHO klasszikus meghatározása szerint az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem egy testi-lelki-szociális jólléti állapot. Az általános egészségi állapot tehát attól függ, hogy képesek vagyunk-e adekvát módon kezelni a fizikai, szellemi, biológiai és gazdasági- társadalmi környezetünk hatásait. Az aktuális egészségi állapot alakításában - többek között - jelentős szerepe van mind szűkebb, mind tágabb értelemben a  természet ( zöldövezet megléte, éghajlati viszonyok.......) és a társadalom ( család, munkahely, közlekedésbiztonság , társadalmi berendezkedés és azzal összefüggő ideológiák...) formálta környezetünknek.

A különböző magatartási és viselkedési formák és ezek normái változtak a különböző korokban és kultúrákban, ugyancsak az ember által jelentős befolyásolhatóságot jelezve.  Az egészségügyi ellátás elérhetősége és minősége - egy bizonyos fejlettségi szint felett - ugyan nem a legdöntőbb, de mégsem elhanyagolható tényezője az általános egészségi állapotnak. Természetes halálozás szerepe, az egészségügyi statisztikával foglalkozó szakemberek  szerint, mintegy 18 %-ra tehető hazánkban, fejlett országokban ez az érték 11 % körül mozog. Napjainkban az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésének kényszerű gazdasági korlátai vannak az egész világon. Ésszerű fejlesztésre azonban ma is megvan a lehetőség. Hazánkban ez az egészségügyi reform keretei között zajlik, ami konkrétan az egészségügyi szolgáltatások és menedzsment programokat, továbbá az egészségügyi szolgáltatások modernizációs alprogramokat öleli fel. A fent említett reform programok a Világbank támogatását élvezik. Látható, hogy az általános egészségi állapotot befolyásoló tényezők - legyen az a természeti vagy társadalmi környezet, az életmód, az egészségügyi szolgáltatás, vagy akár az öröklés anyagai hordozója - mindegyikére jelentős hatással van maga az alkotó ember.Amikor a környezet-egészségügyi teendőkről beszélünk, akkor éppen ezeknek a tényezőknek a tudatos, körültekintő és dinamikus egyensúlyt teremtő alakítására törekszünk. Ez fontos lépés mind az egyén, mind a kisebb-nagyobb közösségek általános egészségi állapotának javítása szempontjából. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők teljes körének bemutatására lehetetlen volna vállalkozni, de Békéscsaba város „Egészségképe” elkészítése a település lakossága életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgálja.

 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a békéscsabai lakosság egészségvédelmét. Az önkormányzat költségvetésében minden évben külön előirányzat biztosítja az egészségfejlesztéssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok megvalósítását. Emellett számos egészségvédelmet célzó támogatást biztosít a lakosság számára.

 Az önkormányzat egyik legfőbb célkitűzése az egészségvédelem területén, hogy segítse az egyes kórokozók által okozott megbetegedések elleni védekezést. A hatásos egészségfejlesztés a betegségmegelőző és egészségmegtartó jelentőségénél fogva a legjobb befektetés a jövő építésébe, ezért is alkotta meg a gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról szóló 13/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendeletét, amely tartalmazza az összes, önkormányzat által támogatott védőoltás típusát és a támogatás igénybevételének feltételeit.

 A fenti tevékenységeken kívül Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az EFOP-1.8.19-17 kódszámú, „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című felhívásra.