Bajai Tagszervezet

Bemutatkozás


Baja város 1993 óta tagja az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületének.

A Baja Városért és Egészségéért Közalapítvány 2000 óta működik, Baja Város Önkormányzat alapította. Az alapítvány célja az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete célkitűzésének és stratégiájának megfelelő egészségvédelmi tevékenységek különböző területeinek anyagi támogatása, a célkitűzések megvalósítását segítő programok szervezése, az azokban való részvétel. Baja város egészségpolitikai szemléletének befolyásolása, alakítása. A városnak a szövetségi tagsággal és más egészséges városokkal való együttműködésének biztosítása, anyagi támogatása.

A Közalapítvány 2021 tavaszáig Egészséges Baja Városért Közalapítvány néven tevékenykedett, ezt követően került sor a név módosítására.

A Közalapítvány feladata a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint, céljának megfelelően elsősorban az egészségügyi, szociális ellátásról való gondoskodás, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, segíteni és támogatni az elsődleges és másodlagos prevenciót, az iskola-egészségügyet a környezetvédelmet, a szabadidősport tevékenységet, valamint más egészséges városokkal való együttműködést.

A közhasznú alapítvány részt vesz a települési egészségpolitika kialakításában és megvalósításában, a lakosság egészségi állapotának fejlesztésében elsősorban szabadidő és sportrendezvények megszervezésével, a városi környezet állapotának felmérésében, egészségfejlesztő, életmód alakító és szűrőprogramok előkészítésében, megszervezésében, megvalósításában, egészséggel, az egészséges környezettel kapcsolatos képzések, ismeretterjesztő előadások, táborok rendezvények megvalósításában. A közalapítvány partner minden a fenti célok elérését segítő a lakosság részéről érkező kezdeményezésnek, összefogásnak.
 

A Közalapítvány céljának megfelelően elsősorban feladata:


 • egészségügyi, szociális ellátásról való gondoskodás, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése,
 • segíteni és támogatni az elsődleges és másodlagos prevenciót, az iskola-egészségügyet a környezetvédelmet, a szabadidősport tevékenységet, valamint más egészséges városokkal való együttműködést,
 • a város fejlesztését, fejlődését szolgáló – elsősorban az egészségügy területén megjelenő - lakossági kezdeményezések támogatása,
 • a lakosság egészségének biztosítása érdekében a városi infrastruktúra, különösen a közterületek, parkok, zöldövezetek fejlesztésében való közreműködés,
 • az oktatási intézményekben folytatott – elsősorban egészségüggyel összefüggő - tanulmányok, kutatások, külföldi tanulmányutak támogatása,
 • a városban folyó - elsősorban az egészségügyi területet érintő - kiemelkedő tudományos tevékenység, kutatás támogatása,
 • mentális egészséggel kapcsolatos rendezvények támogatása.
 
Mindezek megvalósításához részt vesz:
 
 • a város környezeti és a lakosság egészségi állapotának nyomon követésében;
 • az adatgyűjtés, felmérések alapján akciótervek készítésében, azok realizálásában;
 • egészségvédő, egészségfejlesztő, életmód-alakító programok szervezésében;
 • tréningek, képzések, ismeretterjesztések célirányos szervezésében;

A Közalapítvány szervezésében kerülnek megrendezésre évek óta a Városi Egészségnapok (november és május hónap), szűrővizsgálatok lebonyolításával és előadások megtartásával egybekötve.