A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat V. ötéves ciklusa

(2009-2013)

Az V. ciklus fő témái és az európai projektvárosi tagság követelményei

Az európai mozgalom jelenleg V. ötéves ciklusában van (2009-2013), melynek fő témái:
 • Gondoskodó és támogató környezetek létrehozása
 • Egészséges élet
 • Egészséges városi környezet és tervezés

A fő témák választéka lehetőséget nyújt arra, hogy olyan a városi egészséggel kapcsolatos prioritásokon dolgozzunk, melyek minden európai város esetében relevánsak. Azok a témák, melyek az egyes városok számára különösen ajánlottak és vagy kihívást és új megoldások használatának szükségességét jelentik, az innovatív népegészségügyi tevékenységben, különösen kiemelt fontosságúak. Az Egészséges Városok ösztönzi és támogatja az új ötletekkel való kísérletezést a koncepciók kifejlesztése és azok eltérő szervezeti környezetekben való megvalósítása érdekében.

1. Gondoskodó és támogató környezetek létrehozása

Egy egészséges város, minden lakosa számára részvételt biztosító, támogató, érzékeny és fogékony a lakosság változatos igényeire és elvárásaira.
Fontos ügyek:

 • Kora gyermekkori fejlesztés az egészségi egyenlőtlenség csökkentése érdekében
 • Életkor-barát városok
 • Bevándorlók és társadalmi kirekesztés
 • Aktív lakossági részvétel, érdekképviselet
 • Egészségügyi és szociális ellátás
 • Egészségi műveltség
2. Egészséges élet

Egy egészséges város, olyan feltételeket és lehetőségeket biztosít, melyek ösztönzik, lehetővé teszik és támogatják az egészséges életmódot bármely társadalmi csoportba és korosztályba tartozó ember számára.
Fontos ügyek:

 • Nem-fertőző betegségek megelőzése
 • Helyi egészségügyi ellátó rendszerek
 • Dohányzásmentes városok
 • Alkohol és drog
 • Aktív élet
 • Egészséges étel és táplálkozás
 • Erőszak és balesetek
 • Egészséges színterek
 • Jólét és boldogság
3. Egészséges városi környezet és tervezés

Egy egészséges város olyan fizikai és épített környezetet nyújt, amely ösztönzi, lehetővé teszi és támogatja az egészséget, a rekreációt és a jólétet, a biztonságot, a társadalmi kapcsolatokat, a hozzáférhetőséget és a mobilitást, a büszkeséget és a kulturális identitást, valamint fogékony minden lakosa igényére.
Fontos ügyek:

 • Egészséges várostervezés
 • Lakhatás és szabadidő
 • Egészséges közlekedés
 • Klímaváltozás és népegészségügyi veszélyhelyzetek
 • Biztonság
 • Zajártalom és szennyezések
 • Egészséges város design
 • Kreativitás és élhetőség
A fenti munkaterületeken történő elkötelezettség vállaláson túl a V. ciklusban való részvétel követelményei az európai projektvárosok részére:
 • Fenntartható helyi elkötelezettség, támogatás
 • Helyi koordinátor kijelölése, helyi irányító bizottság kialakítása
 • Városi egészségterv elkészítése
 • Integrált egészségtervezés (egészségfejlesztési tervezés, egészséges várostervezés, egészséghatás vizsgálatok)
 • Partneri együttműködés (helyi, országos és nemzetközi szinten)
 • Képességfejlesztés, részvétel tréningeken és tanulási lehetőségeken,
 • Részvétel a WHO Európai Egészséges Városok hálózat találkozóin
 • Hálózati együttműködés - mint a program legfontosabb hozzáadott értéke - tanulás, tapasztalatcsere, közös programok, kölcsönös segítség, támogatás, interakció, kommunikáció.
 • Ellenőrző és értékelő rendszer kidolgozása és alkalmazása
Tagdíj mértéke:

A WHO Európai Egészséges Városok mozgalom V. ötéves ciklusában (2009-2013) a project városok által fizetendő tagdíj teljes mértéke évi 6.000. USD. 2009-től minden Európai Uniós tagállam project városának a teljes tagdíj összegét kell megfizetnie.

A jelentkezés folyamata a korábbi ciklusban is résztvevő városok részére:
 • Csatlakozási szándékot kifejező levél megküldése a WHO részére (város polgármestere)
 • WHO döntése az elfogadásról/elutasításról
 • Éves tagdíj befizetése a WHO részére
 • Egyszerűsített pályázati anyag elkészítése
 • WHO szakembereinek döntése
 • A WHO a döntésről hivatalosan értesíti a várost és tájékoztatja az ország egészségügyi miniszterét, valamint igazolást állít ki a felvételről

 

A "Phase V (2009-2013) of the WHO European Healthy Cities Network: goals and requirements" című anyag alapján.