A WHO Európai Egészséges Városok Program VI. Ciklusa

(2014-2018)

 

A WHO Európai Egészséges Városok Program VI. Ciklusa (2014-2018) 1

A WHO Európai Egészséges Városok Program új VI. Ciklusának elindítása egyedülálló lehetőséget jelent a 25 éves mozgalom számára. A WHO Európai Régiójának sok országát érintő gazdasági válság, a nem-fertőző betegségek növekedésének terhe, az egészségben jelentkező növekvő esélyegyenlőtlenségek, egyéb egészségi és biztonsági kihívásokkal együtt olyan jelentős regionális, nemzeti és helyi problémákhoz vezetnek, melyek szükségessé teszik az egészség és jólét megközelítéseinek újratervezését és átalakítását.
A WHO Európai Régiójának országai 2012 szeptemberében elfogadták az egészség és jólét új közös európai stratégiáját "Egészség 2020" címmel, melynek kidolgozásában az Egészséges Városok is részt vettek.
A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat városai és a nemzeti hálózatok kulcs fontosságú elemei az Egészség 2020 megvalósításának a különböző kormányzati szinteket bevonó együttműködések lehetőségének növelésével annak érdekében, hogy javuljanak az egészség területén az egyenlőség, az egészség és a jólét eredményei minden szinten.

A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat stratégiai céljai:
 1. A városok döntéshozóinak társadalmi és politikai napirendjén az egyik legfontosabb helyen szerepeltesse az egészséget
 2. Egészségfejlesztés és fenntartható fejlődés a helyi szinten kiemelve az egészség társadalmi meghatározóit, az egyenlőséget az egészség területén, valamint az "Egészséget Mindenkinek" és az "Egészség 2020" európai stratégiák alapelveit
 3. Interszektoriális és részvételen alapuló kormányzás az egészség, az egészségben jelentkező esélyegyenlőség kezelése minden helyi szakpolitikában és az integrált egészségtervezés érdekében
 4. Szakmapolitikai és gyakorlati tudás, jó gyakorlatok és módszerek létrehozása, melyek az Európai Régió minden városában használhatók az egészségfejlesztés érdekében
 5. A szolidaritás, az együttműködés, és a kapcsolatépítés elősegítése az európai városok és helyi önkormányzati hálózatok, valamint a városi kérdésekkel foglalkozó intézmények között
 6. A WHO Európai Hálózatához való hozzáférés növelése az Európai Régió minden tagállama számára
Az Egészség 2020 stratégiai céljai és prioritásai

Az "Egészség 2020" európai egészségstratégia stratégiai céljai:

 • egészségfejlesztés mindenki számára és az egészségben jelentkező egyenlőtlenségek csökkentése
 • városi vezetés és részvételen alapuló kormányzás az egészség érdekében

Prioritási területei:

 • egészségfejlesztés az egész életen át
 • a Régió fő nem-fertőző és fertőző betegségeinek leküzdése
 • az emberközpontú egészségügyi ellátás és az egészségügyi rendszerek megerősítése
 • rugalmas közösségek és támogató környezetek kialakítása

 

A VI. ciklus céljai és prioritásai

Az Európai Egészséges Városok Program VI. ciklusának (2014-2018) átfogó célkitűzései és prioritási területei megegyeznek az Egészség 2020 stratégiában meghatározott célokkal.

átfogó célkitűzések
Az egészségben jelentkező esélyegyenlőtlenségek leküzdése Városi vezetés és részvételen alapuló kormányzás az egészség érdekében
Témák
Egészségfejlesztés az egész életen át, képességfejlesztés Népegészségügyi prioritások kezelése Az emberközpontú egészségi rendszerek és a népegészségügyi kapacitás megerősítése Rugalmas közösségek és támogató környezetek kialakítása
Prioritások
Egészséges életkezdet
Egészséges idősödés
Hátrányos helyzetű csoportok
Egészség-műveltség
Fizikai aktivitás
Táplálkozás és túlsúly
Alkoholfogyasztás
Dohányzás
Mentális jólét
Egészségügyi és szociális ellátó rendszerek
Népegészségügyi kapacitás
Közösségi rugalmasság
Egészséges színterek
Egészséges várostervezés
Egészséges közlekedés
Klímaváltozás
Lakhatás és regeneráció

 

World Health Organization Regional Office for Europe, WHO European Healthy Cities Network: Phase VI (2014-2018) of the WHO European Healthy Cities Network: goals and requirements c. anyag alapján