Egészség 21 - egészséget mindenkinek a 21. században

Összegzés

 

Az "Egészség 21" valójában a WHO európai régióinak válasza az egészséget mindenkinek globális elképzelésére, egyben keretet biztosít az egész régió területén szervezett akcióknak, és ötletforrás az országos és helyi szinten kidolgozásra kerülő célkitűzésekhez.

Ez európai régióban az "Egészség 21" a következő elemekből épül fel:
Egyik állandó cél az, hogy mindenki számára biztosítsa az egészség megtartásának lehetőségét.

Ez két fő célból áll:

 • védeni és megőrizni az emberek egészségét egy életen át, és
 • csökkenteni a leggyakoribb betegségek, sérülések előfordulását, illetve enyhíteni az általuk okozott szenvedést.

Az "Egészség 21" etikai alapjául három fontos érték szolgál:

 • az egészség, mint alapvető emberi jog;
 • igazságosság az egészség területén és szolidaritás az országokon belül és között; valamint
 • az egyének, csoportok, közösségek részvétele, illetve beszámoltatása az egészség folyamatos fejlesztése terén.

Négy fő stratégiai irányvonal került kiválasztása az akciók számára, amelyek garantálják az "Egészség 21" megvalósításának folytonosságát tudományos, gazdasági, társadalmi és politikai szempontból.

 • több szektort összefogó stratégiák, amelyek az egészség meghatározó elemeit veszik célba, tekintettel a fizikai, társadalmi, kulturális és nemekre jellemző kilátásokra, ugyanakkor garantálva az egészségi hatások tanulmányozását;
 • az egészség javítását célzó programok, befektetés az egészség elősegítésének és az orvosi ellátás javításába;
 • integrált család- és közösség- orientált elsődleges ellátás kialakítása, melyet rugalmas és az igényekre reagáló kórházi rendszer egészít ki; valamint
 • részvételen alapuló egészség fejlesztési folyamat elindítása, amelybe bevonhatók az összes partnerek (otthon, az iskolában, a munkahelyen, a helyi közösség és az ország szintjén is) akik tenni tudnak az egészségért, és amely elősegíti az együttes döntéshozatalt, a megvalósítást és a beszámoltatást.

Az egészséget mindenkinek 21 célkitűzést fogalmaz meg, amelyek az egész európai régió igényeit fejezik ki és rámutatnak arra is, hogy a helyzet javításához milyen akciókra lenne szükség. Ezek egyben mérföldköveknek is tekinthetők, mert segítségükkel mérni lehet majd az egészség megőrzése, az egészséget veszélyeztető tényezők háttérbe szorítása érdekében megtett utat. Ez a 21 célkitűzés együttesen meghatározza az európai régió országaiban kidolgozásra kerülő egészség politikák kereteit is.

1. célkitűzés: Szolidaritás az egészség érdekében az európai régióban
2. célkitűzés: Igazságosság az egészség területén
3. célkitűzés: Egészség már az élet kezdetén
4. célkitűzés: Egészséget a fiataloknak
5. célkitűzés: Egészséges öregkort
6. célkitűzés: A mentális egészség javítása
7. célkitűzés: A fertőző betegségek visszaszorítása
8. célkitűzés: A nem fertőző betegségek visszaszorítása
9. célkitűzés: Az erőszakos cselekedetekből és balesetekből származó sérülések csökkentése
10. célkitűzés: Egészséges és biztonságos fizikai környezet
11. célkitűzés: Egészségesebb életmód
12. célkitűzés: Az alkohol, a kábítószerek és a dohányzás káros hatásainak csökkentése
13. célkitűzés: Egészséges élet keretei
14. célkitűzés: Többszektorú felelősség az egészségért
15. célkitűzés: Integrált egészségügyi szektor
16. célkitűzés: A gondoskodás minőségének biztosítása
17. célkitűzés: Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása, a források elosztása
18. célkitűzés: Az emberi erőforrások fejlesztése az egészség érdekében
19. célkitűzés: Az egészség kutatása és megismerése
20. célkitűzés: Az egészség érdekében összefogó partnerek mozgósítása
21. célkitűzés: Az egészséget mindenkinek alapelvei és stratégiái

Az "Egészség 21"-et be kell építeni a régió tagállamainak egészség fejlesztési politikájába, alapelveit pedig minden fontos európai szervezettel és intézménnyel el kell fogadtatni. A WHO Európai Regionális Irodája a maga részéről erőteljesen támogatást nyújt ehhez a következő öt fontos szerepvállalással:

1. "az egészségre vigyázó lelkiismeret"-ként működve védelmezi az egészség elvét, mint alapvető emberi jogot, feltárja az emberek egészségével kapcsolatos meglévő, vagy kialakuló problémákat és felhívja ezekre a figyelmet;
2. az egészség és egészségmegőrzés területén kiemelkedő fontosságú információs központként működik;
3. támogatja az egészséget mindenkinek politikát az egész régióban, és gondoskodik időszakos aktualizálásáról;
4. naprakész, bizonyítékokon alapuló eszközöket bocsát a az országok rendelkezésére, amelyeket azok felhasználhatnak az egészséget mindenkinek akciók megalapozására, és
5. katalizátorként működik az akciók érdekében azáltal, hogy

 • szakmai együttműködést alakít ki a tagállamokkal - ezt erősítheti az erős WHO funkció kialakítása az egyes országokban, amely lehetővé teszi a kölcsönösen előnyös tapasztalatcserét az egyes országok és a regionális egészségügyi szervezet között;
 • felvállalja az egész régiót átfogó törekvések vezetését, hogy fel lehessen számolni, vagy legalábbis visszaszorítani az olyan betegségeket, amelyek leginkább veszélyeztetik a népegészséget, például a ragályos betegségek okozta járványokat, és olyan általánosan elterjedt problémákat, mint a dohányzással kapcsolatba hozható betegségek;
 • támogatja a sok partner részvételével, az európai régiót átfogó hálózatok révén megvalósuló egészséget mindenkinek irányelveket; és
 • elősegíti a szükséghelyzetekre történő felkészülés koordinálását a régióban előforduló népegészséget veszélyeztető katasztrófákra