EVMSZ Zalaegerszegi Tagszervezete

Bemutatkozás

Zalaegerszeg a Dunántúl délnyugati részén, a Nyugat-dunántúli régió alsó és középső harmada metszéspontjában fekszik. A település első írásos említése 1247-ből való, egy, a veszprémi káptalan által kiadott oklevélben Egurscugként szerepel. A térség az Alpok-Adria térséghez kötődik. A város nemzetközi kapcsolatrendszerei jellemzően dél-délnyugati irányúak.
Zalaegerszeg 1989-től - tehát a kezdetektől - részt vesz az Egészségügyi Világszervezet által létrehívott Egészséges Városok nemzeti hálózata munkájában. A sajátos keretrendszerrel és módszertannal rendelkező mozgalom célja, olyan átfogó stratégiák kidolgozása és közreadása, melyek az Európai Régió városaiban az egészségügyön kívüli szektorok, önkormányzatok, közösségek összehangolt együttműködésével helyi szinten segítik elő a lakosság egészségét, jól-létét, életminőségét kedvezően befolyásoló döntések meghozatalát.
A város vezetése elkötelezett azon célok iránt, melyek egy boldogabb, egészségesebb, összetartó, erős, környezettudatos közösséget eredményeznek szűkebb és tágabb világunkban egyaránt. E célok megvalósítása érdekében városunk az erőforrások tudatos felhasználását tekinti követendő mintának.
Az önkormányzat mindmáig jelentős hangsúlyt helyezett a szociális és egészségügyi ellátórendszerének a helyi igényekhez igazodó fejlesztésére.
A város vezetése a versenyképes, innovatív munkahelyteremtés támogatásával, az oktatás felkarolásával, a közszolgáltatások fejlesztésével, a helyi közlekedés, közvilágítás korszerűsítésével, a közintézmények akadálymentességének megteremtésével, az épületek energiahatékonyságának javításával, megújuló energia szélesebb körű igénybevételével, parkosítással, zöldterületek kialakításával, kerékpárutak építésével, a szabadidős és sporttevékenységek támogatásával, az infokommunikációs környezet fejlesztésével, a hulladékgazdálkodás korszerűsítésével igyekszik élhetőbb, a további fejlődésre nyitott, ugyanakkor fenntarthatóbb környezetet biztosítani a városban élő valamennyi generáció számára.
A város irányítása az itt élőkre partnerként tekint, aki képes és kész is tenni a közösség életkörülményeinek, életminőségének javítása érdekében. A párbeszéd résztvevői, a kormányzati-, a közigazgatási szervek, a társszervek, az intézmények, a civil szféra különböző szervezetei, nem utolsó sorban az egyházak.